Định giá quốc tế

Ngoài việc cài đặt quy tắc làm tròn giá cho giá sản phẩm và phí vận chuyển, bạn cũng có thể kiểm soát việc định giá quốc tế bằng cách đặt giá sản phẩm và điều chỉnh giá riêng cho quốc gia và khu vực.

Khi đặt giá sản phẩm cố định, bạn có thể chỉ định giá cho mọi sản phẩm tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng nào. Nếu muốn đặt giá sản phẩm cố định cho lượng lớn sản phẩm, bạn có thể nhập giá bằng tệp CSV. Nếu đang sử dụng ứng dụng hoặc tiện ích tích hợp của bên thứ ba, bạn có thể đặt giá sản phẩm cho quốc gia hoặc vùng bằng API Shopify.

Điều chỉnh giá là tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm đối với giá cơ sở của sản phẩm trong cửa hàng. Điều chỉnh giá áp dụng cho tất cả sản phẩm được bán cho khách hàng tại một quốc gia hoặc khu vực.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Phí chuyển đổi

Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ áp dụng cho tất cả đơn hàng nhiều đơn vị tiền tệ và được tự động kết hợp vào giá đã chuyển đổi. Nếu định đặt giá cố định cho thị trường, bạn cần thêm phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ vào giá cố định.

Hành vi thanh toán

Nếu bạn bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào được hỗ trợ, trừ khi bạn đã tùy chỉnh giá cho một thị trường cụ thể. Một thị trường sẽ có giá tùy chỉnh nếu sử dụng tỷ giá được nhập thủ công, điều chỉnh giá phần trăm hoặc có giá cố định cho một sản phẩm cụ thể nào đó.

Địa chỉ giao hàng của khách hàng được sử dụng để xác định thị trường của họ. Nếu khách hàng chọn vận chuyển đến quốc gia hoặc vùng khác với địa điểm mà họ đã chọn tại trang chủ cửa hàng, giá tiền sẽ thay đổi cho khớp với nơi nhận hàng khi thanh toán nếu họ đổi sang hoặc từ một thị trường tùy chỉnh. Đây được gọi là hạn chế thanh toán. Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán không hỗ trợ hạn chế thanh toán, khách hàng có thể thanh toán bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào bạn đã bật, ngay cả khi đơn vị tiền tệ đó không khớp với địa chỉ giao hàng.

Ví dụ: Bạn là thương nhân có một Thị trường chính ở Canada và một thị trường Hoa Kỳ có giá cố định cho tất cả sản phẩm. Nếu khách hàng đến bước thanh toán bằng đồng đô la Canada (CAD) và cố gắng gửi hàng đến địa chỉ tại Hoa Kỳ, Shopify sẽ thay đổi giá thành đô la Mỹ (USD) theo giá cố định của bạn. Khách hàng sẽ được thông báo rằng giá của họ đã thay đổi dựa trên nơi họ vận chuyển đến.

Bảng dưới đây liệt kê các cổng thanh toán chính cho Shopify Payments và mức độ hỗ trợ.

Cổng được hỗ trợ
Phương thức thanh toán Cổng thanh toán Hỗ trợ
Thẻ tín dụng Thanh toán bằng thẻ tín dụng Được hỗ trợ đầy đủ
Phương thức thanh toán nhanh Shop Pay Được hỗ trợ đầy đủ
Apple Pay Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Google Pay Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Phương thức thanh toán địa phương Klarna Được hỗ trợ đầy đủ
Sofort Được hỗ trợ đầy đủ
iDeal Được hỗ trợ đầy đủ
Các khoản thanh toán qua EPS Được hỗ trợ đầy đủ
Bancontact Được hỗ trợ đầy đủ
Phương thức thanh toán khác PayPal Express Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Amazon Pay Không được hỗ trợ. Giá sẽ chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của cửa hàng
Khác Không được hỗ trợ. Giá sẽ chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Không hỗ trợ cổng thanh toán chính của bên thứ ba. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cổng thanh toán thử nghiệm Bogus để mô phỏng đơn hàng định giá quốc tế.

Chỉ những phương thức cổng thanh toán sử dụng trang giỏ hàng và trang thanh toán Shopify mới áp dụng được điều chỉnh giá quốc tế hoặc giá cố định. Việc sử dụng nút thanh toán động Mua ngay trực tiếp từ trang sản phẩm, bao gồm Apple Pay và Google Pay, sẽ bỏ qua giỏ hàng và không thể áp dụng giá quốc tế. Để tránh tình trạng này, hãy tắt nút Mua ngay trên trang sản phẩm nếu bạn đang sử dụng điều chỉnh giá quốc tế hoặc giá cố định.

Đặt điều chỉnh giá cho thị trường

Việc cài đặt điều chỉnh giá cho phép bạn tăng hoặc giảm giá của tất cả sản phẩm đối với quốc gia hoặc vùng cụ thể. Điều chỉnh giá được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, nghĩa là điều chỉnh lên 100% sẽ làm tăng gấp đôi giá mặt hàng và điều chỉnh xuống 50% sẽ làm giảm một nửa giá mặt hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.

 2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn điều chỉnh giá.

 3. Nhấp vào Quản lý bên cạnh Đơn vị tiền tệ và định giá.

 4. Trong mục Price adjustment (Điều chỉnh giá), nhấp vào + để đặt tăng điều chỉnh giá hoặc - để đặt giảm điều chỉnh giá.

 5. Nhập tỷ lệ phần trăm điều chỉnh.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể tạo điều chỉnh giá cho quốc gia hoặc vùng bằng API PriceList.

Đặt giá sản phẩm cố định cho thị trường

Bạn có thể đặt giá sản phẩm riêng cho từng thị trường đang hoạt động từ trang Thị trường trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể đặt giá cố định cho một số hoặc tất cả sản phẩm và mẫu mã. Đối với thị trường nhiều quốc gia, bạn chỉ có thể đặt giá cố định bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường này. Giá cố định mà bạn đặt sẽ tự động ghi đè giá quốc tế đã chuyển đổi của từng thị trường mà bạn đã kích hoạt.

Nếu muốn tạo giá bán cố định cho sản phẩm trên thị trường quốc tế của minh, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhập giá qua tệp CSV. Bạn không thể tạo giá bán trong trang quản trị Shopify.

Để đặt giá cố định, hãy nhập giá quốc tế bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của từng thị trường. Ví dụ: Thị trường chính của Gabriel là Hoa Kỳ với đơn vị tiền tệ cơ sở là đô la Mỹ. Anh ấy có thị trường một quốc gia bao gồm Canada với đơn vị tiền tệ cơ sở là đô la Canada và thị trường nhiều quốc gia bao gồm Úc và New Zealand với đơn vị tiền tệ cơ sở là đô la Úc. Gabriel sẽ nhập giá cố định cho từng thị trường như sau:

 • Tại thị trường bao gồm Canada, anh ấy nhập giá mà anh muốn hiển thị cho khách hàng ở Canada. Ví dụ: Đối với một sản phẩm muốn hiển thị là 5 CAD, anh ấy nhập 5.00.

 • Tại thị trường bao gồm Úc, anh ấy sẽ nhập giá mà anh muốn hiển thị với khách hàng tại Úc. Ví dụ: Đối với sản phẩm mà anh ấy muốn hiển thị là 6 AUD, anh ấy sẽ nhập 6.00.

Do không thể nhập giá cố định cho nhiều quốc gia trong cùng một thị trường, khách hàng của Gabriel tại New Zealand sẽ nhìn thấy giá chuyển đổi từ giá cơ sở tính bằng đô la Úc sang đô la New Zealand. Ví dụ: Một sản phẩm có giá cố định là 6 AUD, khách hàng tại New Zealand sẽ nhìn thấy giá là khoảng 6,25 NZD.

Nếu sau đó Gabriel quyết định nhập giá cố định cho New Zealand bằng đô la New Zealand, anh ấy có thể tạo thị trường mới cho New Zealand.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.

 2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn xem giá.

 3. Bên cạnh Đơn vị tiền tệ và định giá, nhấp vào Quản lý.

 4. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên sản phẩm mà bạn muốn nhập giá cố định.

 5. Nhấp vào giá bên cạnh sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhập giá cố định mới. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy nhấp vào Xem giá, rồi nhập giá cố định cho từng mẫu mã.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không muốn sử dụng giá cố định nữa, hãy nhấp vào giá bên cạnh sản phẩm và nhấp vào Đặt lại. Giá sẽ được đặt lại về giá được chuyển đổi tự động trước đó.

Cách đặt giá sản phẩm cố định bằng tệp CSV

Nếu muốn đặt giá sản phẩm cố định cho một lượng lớn sản phẩm, bạn có thể nhập giá bằng tệp CSV.

Để thêm định giá sản phẩm, trước tiên hãy xuất tệp CSV cho sản phẩm bạn muốn định giá theo thị trường. Tệp xuất CSV chứa các cột bổ sung cho giá sản phẩm và giá gốc của tất cả các thị trường mà bạn đã bật, sử dụng tên của mỗi thị trường. Bạn có thể sửa đổi tệp CSV để thêm giá, sau đó nhập tệp CSV vào cửa hàng của bạn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng tệp CSV.

Bước 1: Xuất dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xuất tệp CSV chứa cột giá và giá gốc đối với từng thị trường bạn đã bật.

Nếu chỉ muốn xuất dữ liệu một số sản phẩm, bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để xem và chọn sản phẩm cụ thể để xuất.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Xuất dữ liệu sản phẩm.

Bước 2: Sửa đổi tệp CSV

Bạn có thể sửa đổi tệp CSV sản phẩm đã xuất từ trang quản trị Shopify để thêm giá cho các thị trường. Nếu bạn muốn xóa giá sản phẩm hiện có của một thị trường, hãy xóa giá trị trong cột rồi nhập tệp CSV. Nếu bạn xóa cả một cột đối với thị trường đã bật, giá hiện tại sẽ không thay đổi.

Tải lên giá sản phẩm đúng như cách bạn muốn hiển thị cho từng thị trường.

Nếu bạn sử dụng giá thêm thuế động để áp dụng hoặc loại trừ thuế theo địa điểm của khách hàng, hãy nhớ xem lại các quốc gia hoặc khu vực có giá đã bao gồm thuế theo mặc định. Nếu bạn có nghĩa vụ thuế khi bán hàng đến những quốc gia hoặc khu vực này, hãy tải lên giá sản phẩm để thêm thuế suất địa phương.

Hình ảnh sau đây cho thấy mục mẫu của tệp CSV chứa định giá sản phẩm đối với các thị trường riêng biệt.

Tệp CSV định giá quốc tế

Tiêu đề cột trong tệp CSV phải thể hiện tên của từng thị trường. Ví dụ: Nếu bạn có thị trường mang tên Bắc Mỹ, tiêu đề cột để nhập giá cho thị trường đó phải là Giá / Bắc Mỹ.

Bạn không thể nhập nhiều mức giá cố định đối với nhiều quốc gia hoặc vùng trong cùng một thị trường. Nếu cần thực hiện việc này, bạn cần tạo từng quốc gia hoặc vùng làm thị trường riêng.

Bạn đặt giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ cơ sở đã chọn cho từng thị trường. Nếu thị trường có nhiều quốc gia hoặc khu vực, giá cố định của bạn sẽ được chuyển đổi thành từng đơn vị tiền tệ địa phương bằng tỷ giá hối đoái trực tiếp. Nếu muốn bán hàng đến nhiều quốc gia hoặc khu vực trong một thị trường bằng một đơn vị tiền tệ duy nhất, bạn có thể tắt tính năng chấp nhận nhiều đơn vị tiền tệ đối với thị trường đó.

Bước 3: Nhập sản phẩm bằng tệp CSV

Sau khi sửa đổi tệp CSV Sản phẩm để thêm và xóa giá sản phẩm, bạn có thể nhập tệp vào trang quản trị Shopify. Tệp CSV Sản phẩm không cần phải chứa thông tin sản phẩm hoàn chỉnh nhưng tối thiểu, phải có cột Mã điều khiển, Tiêu đề, Tùy chọn mẫu mã, và cột giá thị trường bạn muốn nhập.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Bước 4: Xem giá quốc tế

Bạn có thể xem giá của từng thị trường bằng đơn vị tiền tệ cơ sở trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.

 2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Quản lý bên cạnh thị trường bạn muốn xem giá.

 3. Nhấp vào Quản lý bên cạnh Đơn vị tiền tệ và định giá.

 4. Giá được hiển thị theo đơn vị tiền tệ cơ sở của thị trường đó. Đối với sản phẩm có nhiều mẫu mã, hãy nhấp vào tiêu đề sản phẩm để xem giá của từng mẫu mã.

Nếu muốn xem trước giá cho nhiều quốc gia hoặc vùng trong cùng một thị trường, bạn cần có hộp chọn quốc gia được hỗ trợ, ví dụ như ứng dụng Geolocation và xem trước các mức giá đó trong cửa hàng.

Cách đặt giá sản phẩm cố định bằng API Shopify

Nếu đang sử dụng ứng dụng hoặc tiện ích tích hợp của bên thứ ba, bạn có thể đặt giá sản phẩm cho quốc gia hoặc khu vực bằng API PriceList.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí