Đang xóa các trường thông tin bổ sung

Nếu bạn không còn muốn có trường thông tin bổ sung cho một phần cửa hàng của mình, bạn có thể xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung và tất cả các giá trị tương ứng.

Xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung và tất cả giá trị tương ứng

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Trường thông tin bổ sung.
  2. Trong mục Quản lý trường thông tin bổ sung, chọn danh mục trường thông tin bổ sung có định nghĩa trường thông tin bổ sung mà bạn muốn xóa.
  3. Nhấp vào định nghĩa trường thông tin bổ sung bạn muốn xóa.
  4. Nhấp vào Xóa, sau đó nhấp lại vào Xóa để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí