Loại nội dung và giá trị của trường thông tin bổ sung

Mỗi loại trường thông tin bổ sung chấp nhận một loạt giá trị được hỗ trợ cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Tham khảo bảng loại nội dung trường thông tin bổ sung phổ biến để biết thông tin sau:

 • giá trị được hỗ trợ cho từng loại trường thông tin bổ sung
 • trường hợp sử dụng mẫu đối với từng loại trường thông tin bổ sung
 • nếu có thể sử dụng loại nội dung làm danh sách trường thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển về Trường thông tin bổ sung.

Các loại nội dung thông thường của trường thông tin bổ sung
Loại nội dung Mô tả Ví dụ
Màu sắc Hỗ trợ giá trị RGB ở định dạng #RRGGBB.

Có thể sử dụng các trường màu sắc trong danh sách giá trị.

Lưu trữ màu của sản phẩm, sau đó đặt nền của trang sản phẩm thành màu tương tự.
Ngày Hỗ trợ giá trị ngày theo định dạng ISO 8601 mà không có múi giờ.

Có thể sử dụng các trường ngày trong danh sách giá trị.

Thêm ngày hết hạn của sản phẩm, ngày giao hàng của đơn hàng hoặc ngày sinh của khách hàng.
Ngày giờ Hỗ trợ giá trị ngày theo định dạng ISO 8601 và giá trị thời gian theo giờ UTC.

Có thể sử dụng các trường ngày giờ trong danh sách giá trị.

Thêm ngày sự kiện ra mắt hoặc ngày phát hành sản phẩm.
Kích thước Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Kích thước sử dụng đơn vị đo lường hệ mét hoặc hệ Anh.

Có thể sử dụng các trường kích thước trong danh sách giá trị.

Thêm chiều cao hộp hoặc độ dài sản phẩm, như chiều dài của khăn.
Trọng lượng Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Trọng lượng sử dụng đơn vị đo lường hệ mét hoặc hệ Anh.

Có thể sử dụng các trường trọng lượng trong danh sách giá trị.

Thêm trọng lượng của sản phẩm hoặc nguyên liệu, ví dụ như gam đường.
Khối lượng Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Khối lượng sử dụng đơn vị đo lường hệ mét hoặc hệ Anh.

Có thể sử dụng các trường âm lượng trong danh sách giá trị.

Thêm dung tích của chai nước.
Số lượng

Hỗ trợ giá trị số nguyên hoặc số thập phân, tùy thuộc vào cách bạn cấu hình định nghĩa. Có thể sử dụng cả trường số nguyên và số thập phân trong danh sách giá trị.

 • Giá trị số nguyên có thể nằm trong khoảng từ -4.611,686.018.427.387.904 đến 4.611.686.018.427.387.903.
 • Giá trị thập phân có thể nằm trong khoảng +/-9999999999999,999999999, với tối đa 13 chữ số trước dấu thập phân và tối đa 9 chữ số sau dấu thập phân.

Có thể sử dụng trường thông tin bổ sung số nguyên để thêm số lượng trang cho sách.

Có thể sử dụng trường thông tin bổ sung số thập phân để thêm trọng lượng carat cho trang sức.

Xếp hạng Hỗ trợ giá trị số thập phân theo tỷ lệ nhất định, tùy thuộc vào cách bạn đặt cấu hình định nghĩa.

Có thể sử dụng các trường thứ hạng trong danh sách giá trị.

Thêm điểm đánh giá của đối tượng hoặc xếp hạng sao cho sản phẩm.
Tham chiếu sản phẩm Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều sản phẩm trong danh sách trường thông tin bổ sung. Lưu trữ và hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang sản phẩm hoặc trang bộ sưu tập trong cửa hàng trực tuyến.
Tham chiếu mẫu mã sản phẩm Hỗ trợ liên kết đến một mẫu mã sản phẩm duy nhất. Lưu trữ và hiển thị các mặt hàng quần áo khác có cùng màu trên trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.
Tham chiếu tệp

Hỗ trợ tải lên một tệp trong một trong những loại tệp sau:

 • Hình ảnh
  • Kích cỡ hình ảnh phải nhỏ hơn 20 MB. Các định dạng được chấp nhận là JPEG, PNG, WEBP, HEIC và GIF.
 • Video
  • Dung lượng video phải nhỏ hơn 1 GB và thời lượng phải dưới 10 phút. Các định dạng được chấp nhận là MOV và MP4.
 • tất cả các loại tệp
  • Kích cỡ tệp chung phải nhỏ hơn 20MB.

Có thể hiển thị hình ảnh và video trên cửa hàng trực tuyến hoặc sử dụng làm tài nguyên có thể tải xuống. Tệp chung chỉ dành cho mục đích tải xuống.

Tham khảo Yêu cầu về định dạng tệp đối với loại tệp được hỗ trợ.

Thêm tệp PDF để hướng dẫn lắp ráp.
Tham chiếu trang Cho phép bạn liên kết đến một trang hiện có. Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều trang trong danh sách trường thông tin bổ sung. Chèn trang chính sách hoặc hướng dẫn chăm sóc chi tiết về sản phẩm vào cửa hàng trực tuyến.
Tham chiếu bộ sưu tập Cho phép bạn liên kết đến bộ sưu tập hiện có. Hỗ trợ liên kết đến một hoặc nhiều bộ sưu tập trong danh sách trường thông tin bổ sung. Thêm bộ sưu tập "Sản phẩm đi kèm" dành cho sản phẩm thời trang trong cửa hàng trực tuyến của bạn.
URL Hỗ trợ URL HTTP, HTTPSmailto:. Bạn có thể giới hạn URL cho các miền cụ thể khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Có thể sử dụng các trường URL trong danh sách giá trị.

Thêm liên kết vào đánh giá sách hoặc video sản phẩm được lưu trữ trên một trang web cụ thể.
Văn bản

Hỗ trợ văn bản thuần túy trong các trường một dòng hoặc nhiều dòng. Các trường nhiều dòng có thể bao gồm dấu ngắt dòng.

Có thể sử dụng các trường văn bản một dòng và nhiều dòng trong danh sách giá trị.

Bạn có thể giới hạn các trường một dòng đối với những lựa chọn đặt sẵn mà bạn chỉ định khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Thêm ghi chú vận chuyển, thông báo hoặc hướng dẫn giặt.
True hoặc false Tạo hộp kiểm để chọn điều kiện là true hay false. Thêm tùy chọn có sẵn hay không, ví dụ như có thể chạm khắc mặt hàng hay không.
JSON Hỗ trợ dữ liệu JSON thô cho các trường hợp sử dụng nâng cao khi bạn cần nguồn dữ liệu có cấu trúc. Thêm bảng thông số kỹ thuật có các cột khác nhau cho mỗi sản phẩm, ví dụ như bảng nguyên liệu.
Tiền Hỗ trợ cả giá trị số nguyên và giá trị thập phân. Mã đơn vị tiền tệ phải khớp với đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Theo dõi chi tiết chi phí sản phẩm như chi phí nhà phân phối hoặc chi phí vận chuyển đến chi phí nhà kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí