Những điều cần cân nhắc khi di chuyển

Bạn cần cân nhắc những điều sau đây khi di chuyển cửa hàng sang Shopify:

Xóa giao thức cụ thể khỏi phần tử của bạn

Đảm bảo luôn truy cập được tất cả phần tử của cửa hàng (tệp chủ đề, bảng kiểu hoặc hình ảnh) bằng cách xóa các giao thức cụ thể như http:https: khỏi URL của các phần tử đó.

Thiết lập chuyển hướng

Đảm bảo thiết lập chuyển hướng URL cho các trang mà khách hàng có thể đã đánh dấu. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro mất khách hàng quay lại trang và không thấy sản phẩm hiển thị sau khi bạn di chuyển sang Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào nền tảng bạn đang chuyển đi.
  2. Tìm mục URL redirects (Chuyển hướng URL) trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Vị trí của mục này khác nhau tùy nền tảng. Nếu bạn không tìm được vị trí để thêm chuyển hướng URL, hãy tìm Trung tâm trợ giúp của nền tảng bạn đang chuyển đi.
  3. Nhập URL cũ vào trường from và URL Shopify mới vào trường to.
  4. Lặp lại quy trình này đối với tất cả các URL bạn muốn chuyển hướng.

Ví dụ về thiết lập chuyển hướng URL trong quá trình di chuyển

Dương đang di chuyển cửa hàng may mặc trực tuyến của mình sang Shopify. Sản phẩm bán chạy nhất của anh là áo sơ mi kẻ ô vuông, cài cúc. Liên kết đến áo sơ mi gần đây được chia sẻ trên một blog nổi tiếng và đang tạo ra nhiều lưu lượng truy cập, nhưng đó là liên kết đến cửa hàng cũ của anh. Để đảm bảo không mất khách hàng tiềm năng, Dương thiết lập chuyển hướng URL cho trang sản phẩm này bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Anh đăng nhập vào nền tảng thương mại điện tử ban đầu và vào mục URL Redirects (Chuyển hướng URL).
  2. Anh nhấp vào Add new URL redirect (Thêm chuyển hướng URL mới).
  3. Trong trường Redirect from (Chuyển hướng từ), anh thêm URL trang sản phẩm ban đầu:http://www.example.oldstore.com/plaid-button-up
  4. Trong trường Redirect from (Chuyển hướng đến), anh thêm URL trang sản phẩm Shopify mới:http://www.example.shopify.com/products/plaid-button-up
  5. Anh nhấp vào Add redirect (Thêm chuyển hướng).

Khách hàng nhấp vào liên kết đến sản phẩm bán chạy nhất của Dương trên cửa hàng trực tuyến ban đầu của anh giờ sẽ được tự động chuyển hướng đến cùng trang sản phẩm trên cửa hàng Shopify mới.

Bài viết blog và bài viết

Bạn có thể sử dụng các công cụ có trong Shopify để di chuyển các bài viết blog và bài viết. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng đường dẫn tương đối để thay thế hình ảnh nhúng trong các bài viết blog. Cân nhắc lưu trữ các tệp phương tiện bên ngoài hoặc sử dụng ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng Shopify để hỗ trợ di chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí