Nhập tệp CSV bằng ứng dụng Store Importer

Nếu bạn đang di chuyển sang Shopify từ cửa hàng Shopify hiện tại hoặc từ một trong các nền tảng được ứng dụng Store Importer hỗ trợ, bạn có thể sử dụng Store Importer để nhập dữ liệu sản phẩm, khách hàng và hàng trong kho.

Những điều cần cân nhắc

 • Quá trình nhập không tạo dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng cần có sẵn trên cửa hàng trước khi nhập. Nếu quá trình nhập thiếu dịch vụ hoàn tất đơn hàng, kết quả thu được là sản phẩm có dịch vụ hoàn tất đơn hàng thủ công. Thông báo chứa thông tin này sẽ xuất hiện trên trang chỉ mục lỗi tổng hợp nhập.
 • Mặc dù bạn có thể nhập tài khoản khách hàng, quá trình nhập không thể di chuyển mật khẩu của khách hàng do mật khẩu ban đầu được thiết lập bằng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư duy nhất của Shopify. Khách hàng cần được mời đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email bạn đã nhập.

Di chuyển từ một cửa hàng Shopify sang cửa hàng khác

Để di chuyển từ một cửa hàng Shopify sang cửa hàng khác, trước tiên, bạn cần xuất dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và hàng trong kho sang tệp CSV, rồi nhập dữ liệu này bằng ứng dụng Store Importer.

Bước:

 1. Xuất dữ liệu sau trong cửa hàng Shopify hiện tại:

 2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn Shopify từ menu thả xuống.

 3. Trong mục Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp đã xuất. Bạn có thể chọn số tệp CSV tùy ý.

 4. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập)> Import (Nhập).

Di chuyển từ nền tảng khác

Khi di chuyển từ nền tảng khác sang Shopify, bạn cần xuất dữ liệu cửa hàng từ nền tảng hiện tại, rồi đưa dữ liệu vào tệp CSV theo định dạng do Shopify cung cấp. Sau khi dữ liệu ở đúng định dạng CSV, bạn có thể nhập tệp CSV vào cửa hàng Shopify bằng ứng dụng Store Importer.

Bước:

 1. Xuất dữ liệu cửa hàng.

 2. Sử dụng các mẫu CSV cho sản phẩm, khách hànghàng trong kho để đảm bảo dữ liệu ở định dạng tệp CSV được chấp nhận.

 3. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Import Store.

 4. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn Shopify từ menu thả xuống.

 5. Trong mục Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp đã xuất. Bạn có thể chọn số tệp CSV tùy ý.

 6. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập)> Import (Nhập).

Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, bạn sẽ thấy dữ liệu trong trang quản trị Shopify. Nếu nhập không thành công một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm dữ liệu theo cách thủ công. Tìm hiểu cách thêm sản phẩm hoặc thêm khách hàng trong Shopify.

Các mục dưới đây mô tả một số trạng thái bạn có thể thấy khi nhập dữ liệu vào Shopify:

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Đơn hàng lịch sử

Những đơn hàng được nhập từ nền tảng cũ của bạn sẽ chỉ được chuyển sang cửa hàng Shopify cho mục đích lịch sử. Những đơn hàng này được tự động đặt thành trạng thái đã Đã lưu trữ. Mặc dù về mật kỹ thuật, bạn có thể hủy lưu trữ đơn hàng, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào dành cho đơn hàng được tạo trong cửa hàng Shopify.

Sản phẩm đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu khả năng hiển thị của sản phẩm được đặt thành ẩn trong cửa hàng cũ, nghĩa là không có sẵn sản phẩm để mua trên Shopify. Nếu bạn không muốn ẩn sản phẩm, hãy cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng bạn chọn.

Không thể nhập một số sản phẩm hoặc khách hàng

Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công.

Không nhập được mẫu mã sản phẩm

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã và một trong số đó thiếu một tùy chọn thì sản phẩm sẽ không được nhập. Bạn cần thêm sản phẩm này vào Shopify theo cách thủ công. Ví dụ: Giả sử bạn bán áo phông có nhiều tùy chọn về kích cỡ và màu sắc. Nếu một mẫu mã trong số đó có thông tin về kích cỡ nhưng không có màu sắc thì sẽ sản phẩm đó sẽ không được nhập.

Sản phẩm thẻ quà tặng

Sản phẩm thẻ quà tặng không nhập được và cần tạo theo cách thủ công.

Không nhập được một số bản ghi hàng trong kho

Quá trình nhập không tạo địa điểm. Các địa điểm cần có sẵn trên cửa hàng trước khi nhập. Nếu quá trình nhập thiếu địa điểm, thông báo lỗi sẽ xuất hiện trong trang tổng hợp dữ liệu nhập và hàng trong kho được nhập tại địa điểm này.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí