Di chuyển từ Big Cartel sang Shopify

Ứng dụng Store Importer có thể di chuyển dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng và khách hàng từ Big Cartel sang Shopify. Để có thể nhập dữ liệu vào Shopify, bạn cần xuất dữ liệu từ Big Cartel.

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng từ Big Cartel

Bước đầu tiên trong quá trình di chuyển cửa hàng là xuất dữ liệu từ Big Cartel. Khi quá trình xuất hoàn tất, máy tính của bạn sẽ tải xuống các tệp CSV chứa dữ liệu Big Cartel mà bạn có thể sử dụng để nhập dữ liệu đó vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản lý Big Cartel, vào Orders (Đơn hàng) > Shipped (Đã vận chuyển).
 2. Nhấp vào More Actions (Thao tác khác) rồi nhấp vào Download CSV (Tải xuống tệp CSV). Tệp CSV chứa dữ liệu được lưu vào máy tính của bạn.

Bạn cũng có thể làm theo các bước trên để tải xuống đơn hàng chưa vận chuyển.

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu về đơn hàng và khách hàng từ Big Cartel vào các tệp CSV, bạn có thể tải xuống dữ liệu sản phẩm và sau đó nhập dữ liệu vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

 2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn Big Cartel trong menu thả xuống.

 3. Trong phần Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp đã xuất.

 4. Để tải xuống dữ liệu sản phẩm, hoàn tất các bước sau:

 5. Trong mục Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp đã xuất. Bạn có thể chọn số tệp CSV tùy ý.

 6. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, dữ liệu về đơn hàng, khách hàng và sản phẩm sẽ hiển thị trên trang quản trị Shopify. Nếu nhập không thành công một số khách hàng, bạn có thể thêm khách hàng theo cách thủ công. Tìm hiểu cách thêm khách hàng vào Shopify.

Các mục dưới đây mô tả một số trạng thái có thể thấy khi nhập dữ liệu từ Big Cartel vào Shopify:

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Đơn hàng lịch sử

Những đơn hàng được nhập từ nền tảng cũ của bạn sẽ chỉ được chuyển sang cửa hàng Shopify cho mục đích lịch sử. Những đơn hàng này được tự động đặt thành trạng thái đã Đã lưu trữ. Mặc dù về mật kỹ thuật, bạn có thể hủy lưu trữ đơn hàng, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào dành cho đơn hàng được tạo trong cửa hàng Shopify.

Không nhập được một số sản phẩm, khách hàng hoặc đơn hàng

Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công hoặc thêm khách hàng.

Không nhập nhiều lần khách hàng có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nếu có từ hai khách hàng trở lên dùng chung địa chỉ email hoặc số điện thoại, chỉ nhập mục khách hàng được tạo gần đây nhất.

Thẻ áp dụng cho các bản ghi đã nhập

Ứng dụng Store Importer áp dụng thẻ cho các bản ghi đã nhập. Thẻ giúp bạn dễ dàng tìm lại những thông tin đã nhập, xem lại những thông tin đó để tìm lỗi hoặc điều chỉnh.

Thẻ được áp dụng tự động cho mỗi bản ghi đã nhập theo định dạng sau: import_<date>_<import_id>. Định dạng thẻ dành cho tất cả các lỗi nhập như hình ảnh bị thiếu hoặc mẫu mã trùng lặp thay đổi dựa trên nền tảng nguồn nhập của bạn.

Bạn có thể giữ lại các thẻ này trong các hồ sơ đã nhập nhưng việc này có thể gây ra vấn đề nếu bạn tổ chức cửa hàng bằng thẻ. Ví dụ: Khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhìn thấy các thẻ này. Để tránh tình trạng này, bạn có thể xóa các thẻ đó đi sau khi đã kiểm tra xong những bản ghi đã nhập để tìm lỗi.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí