Di chuyển từ BigCommerce sang Shopify

Ứng dụng Store Importer có thể di chuyển dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng và khách hàng từ BigCommerce sang Shopify. Để có thể nhập dữ liệu vào Shopify, bạn cần xuất dữ liệu từ BigCommerce.

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng từ BigCommerce

Bước đầu tiên trong quá trình di chuyển cửa hàng là xuất dữ liệu về sản phẩm, khách hàng và đơn hàng từ BigCommerce. Khi quá trình xuất hoàn tất, máy tính của bạn sẽ tải xuống các tệp CSV chứa dữ liệu BigCommerce mà bạn có thể sử dụng để nhập dữ liệu đó vào Shopify.

Xuất dữ liệu sản phẩm từ BigCommerce

Khi xuất dữ liệu về sản phẩm từ cửa hàng BigCommerce, hãy đảm bảo xuất thông tin bổ sung về sản phẩm và mẫu mã cũng như xuất dữ liệu sản phẩm hoàn chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản lý BigCommerce, vào Products (Sản phẩm) > Export (Xuất).
 2. Trong Export Template and File Format Options (Tùy chọn mẫu xuất và định dạng tệp), chọn Default (Mặc định) rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 3. Trong hộp thoại Sản phẩm xuất hiện, nhấp vào Export my Products to a CSV file (Xuất dữ liệu sản phẩm sang tệp CSV) rồi nhấp vào Close (Đóng). Tệp CSV chứa dữ liệu sản phẩm được lưu vào máy tính của bạn.
 4. Trong Export Template and File Format Options (Tùy chọn Mẫu xuất và định dạng tệp), chọn Bulk Edit (Chỉnh sửa hàng loạt), rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 5. Nhấp vào Export my Products to a CSV file (Xuất dữ liệu sản phẩm sang tệp CSV) rồi nhấp vào Close (Đóng). Tệp CSV thứ hai chứa chi tiết sản phẩm và dữ liệu mẫu mã bổ sung được lưu vào máy tính của bạn.

Xuất dữ liệu đơn hàng từ BigCommerce

 1. Trên trang quản lý BigCommerce, vào Orders (Đơn hàng) > Export (Xuất).
 2. Trong Export Template and File Format Options (Tùy chọn mẫu xuất và định dạng tệp), chọn Default (Mặc định) rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 3. Trong hộp thoại Đơn hàng xuất hiện, nhấp vào Export my Orders to a CSV file (Xuất dữ liệu đơn hàng sang tệp CSV), rồi nhấp vào Close (Đóng). Tệp CSV chứa dữ liệu đơn hàng được lưu vào máy tính của bạn.

Xuất dữ liệu khách hàng từ BigCommerce

 1. Trên trang quản lý BigCommerce, vào Customers (Khách hàng) > Export (Xuất).
 2. Trong Export Template and File Format Options (Tùy chọn mẫu xuất và định dạng tệp), chọn Default (Mặc định) rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 3. Trong hộp thoại Customers Export (Xuất dữ liệu khách hàng), nhấp vào Export my customers to a CSV file (Xuất dữ liệu khách hàng sang tệp CSV) rồi nhấp vào Close (Đóng). Tệp CSV chứa dữ liệu khách hàng được lưu vào máy tính của bạn.

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng và khách hàng từ BigCommerce vào tệp CSV, bạn có thể nhập những tệp này vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

 2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn BigCommerce từ menu thả xuống.

 3. Trong mục Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp đã xuất. Bạn có thể chọn số tệp CSV tùy ý. Khi nhập sản phẩm, bạn cần thêm tệp đã xuất cho cả mẫu Mặc định và Chỉnh sửa hàng loạt để nhập dữ liệu một cách chính xác.

 4. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng và khách hàng sẽ hiển thị trên trang quản trị Shopify. Nếu nhập không thành công một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm dữ liệu theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, tham khảo thêm sản phẩm hoặc thêm khách hàng.

Các mục dưới đây mô tả một số trạng thái bạn có thể thấy khi nhập dữ liệu từ BigCommerce vào Shopify:

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Đơn hàng lịch sử

Những đơn hàng được nhập từ nền tảng cũ của bạn sẽ chỉ được chuyển sang cửa hàng Shopify cho mục đích lịch sử. Những đơn hàng này được tự động đặt thành trạng thái đã Đã lưu trữ. Mặc dù về mật kỹ thuật, bạn có thể hủy lưu trữ đơn hàng, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào dành cho đơn hàng được tạo trong cửa hàng Shopify.

Không nhập được một số sản phẩm, khách hàng hoặc đơn hàng

Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công hoặc thêm khách hàng.

Không nhập nhiều lần khách hàng có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nếu có từ hai khách hàng trở lên dùng chung địa chỉ email hoặc số điện thoại, chỉ nhập mục khách hàng được tạo gần đây nhất.

Sản phẩm đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu khả năng hiển thị của sản phẩm trong BigCommerce được đặt thành ẩn khi bạn xuất dữ liệu, những sản phẩm đó cũng sẽ được nhập vào Shopify dưới dạng ẩn. Nếu bạn không muốn ẩn sản phẩm, hãy hiển thị sản phẩm đó trên kênh bán hàng bạn chọn.

Không nhập được mẫu mã sản phẩm

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã và một trong số đó thiếu một tùy chọn thì sản phẩm sẽ không được nhập. Bạn cần thêm sản phẩm này vào Shopify theo cách thủ công. Ví dụ: Giả sử bạn bán áo phông có nhiều tùy chọn về kích cỡ và màu sắc. Nếu một mẫu mã trong số đó có thông tin về kích cỡ nhưng không có màu sắc thì sẽ sản phẩm đó sẽ không được nhập.

Sản phẩm được nhập không còn kích thước

Nếu khách hàng cần kích thước sản phẩm, thêm kích thước trực tiếp vào mô tả sản phẩm.

Thẻ áp dụng cho các bản ghi đã nhập

Ứng dụng Store Importer áp dụng thẻ cho các bản ghi đã nhập. Thẻ giúp bạn dễ dàng tìm lại những thông tin đã nhập, xem lại những thông tin đó để tìm lỗi hoặc điều chỉnh.

Thẻ được áp dụng tự động cho mỗi bản ghi đã nhập theo định dạng sau: import_<date>_<import_id>. Định dạng thẻ dành cho tất cả các lỗi nhập như hình ảnh bị thiếu hoặc mẫu mã trùng lặp thay đổi dựa trên nền tảng nguồn nhập của bạn.

Bạn có thể giữ lại các thẻ này trong các hồ sơ đã nhập nhưng việc này có thể gây ra vấn đề nếu bạn tổ chức cửa hàng bằng thẻ. Ví dụ: Khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhìn thấy các thẻ này. Để tránh tình trạng này, bạn có thể xóa các thẻ đó đi sau khi đã kiểm tra xong những bản ghi đã nhập để tìm lỗi.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí