Di chuyển từ Lightspeed sang Shopify

Nếu đang sử dụng Lightspeed Retail hoặc Lightspeed eCommerce, bạn có thể di chuyển sản phẩm sang Shopify. Bạn phải cài đặt cửa hàng eCom và xuất dữ liệu từ Lightspeed để có thể nhập dữ liệu vào Shopify bằng ứng dụng Store Importer.

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng từ Lightspeed

Trước tiên, bạn cần di chuyển cửa hàng Lightspeed sang Shopify để xuất dữ liệu cửa hàng từ Lightspeed ở định dạng CSV. Bạn có thể xuất bốn tệp CSV riêng biệt:

Trước khi bắt đầu xuất dữ liệu, đảm bảo bạn đã cài đặt Lightspeed eCom.

Xuất dữ liệu sản phẩm từ Lightspeed eCommerce

Với tệp CSV sản phẩm từ Lightspeed eCommerce, bạn có thể tải xuống thông tin sản phẩm như mẫu mã sản phẩm, tiêu đề, mô tả, hình ảnh, giá, bộ sưu tập và thẻ.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Lightspeed eCommerce.

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. Trong thanh bên, nhấp vào Công cụ, rồi nhấp vào Dữ liệu xuất.

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. Trên trang Dữ liệu xuất, nhấp vào Thêm dữ liệu xuất.

 4. Chọn Sản phẩm trong menu thả xuống, rồi nhấp vào Xuất.

 5. Trên trang Dữ liệu xuất, nhấp vào Tải xuống bên cạnh dữ liệu xuất Hàng trong kho.

 6. Lưu tệp CSV sản phẩm từ Lightspeed eCommerce vào máy tính khi được nhắc.

Xuất dữ liệu khách hàng trực tuyến từ Lightspeed eCommerce

Với tệp CSV khách hàng từ Lightspeed eCommerce, bạn có thể tải xuống thông tin của khách hàng trực tuyến như tên khách hàng, email và địa chỉ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong thanh bên Lightspeed eCommerce, nhấp vào Công cụ và nhấp vào Dữ liệu xuất.

 2. Trên trang Dữ liệu xuất, nhấp vào Thêm dữ liệu xuất.

 3. Chọn Khách hàng trong menu thả xuống, rồi nhấp vào Xuất.

 4. Trên trang Dữ liệu xuất, nhấp vào Tải xuống bên cạnh dữ liệu xuất Khách hàng.

 5. Lưu tệp CSV khách hàng từ Lightspeed eCommerce vào máy tính khi được nhắc.

Xuất dữ liệu mã vạch và hàng trong kho từ Lightspeed Retail POS

Với tệp CSV mặt hàng từ Lightspeed Retail POS, bạn có thể tải xuống dữ liệu sản phẩm khác, chẳng hạn như mã vạch sản phẩm, bộ sưu tập và hàng trong kho của sản phẩm (bao gồm hàng trong kho của nhiều địa điểm) trong Lightspeed.

Nếu không cần dữ liệu mã vạch hoặc hàng trong kho, bạn có thể bỏ qua quá trình xuất tệp này.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Lightspeed Retail POS.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. Trong thanh bên, nhấp vào Hàng trong kho và nhấp vào Tìm kiếm mặt hàng.

 3. Nếu bạn có nhiều địa điểm, hãy đảm bảo truy xuất hàng trong kho của tất cả địa điểm. Trong thanh công cụ tìm kiếm, nhấp vào Nâng cao. Chọn hộp kiểm Hiển thị tất cả địa điểm. Trong menu thả xuống Cửa hàng, chọn Tất cả cửa hàng.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. Nhấp vào Tìm kiếm. Hàng trong kho của tất cả địa điểm sẽ xuất hiện trong danh sách mặt hàng.

 5. Nhấp vào Xuất

 6. Lưu tệp CSV mặt hàng từ Lightspeed Retail POS vào máy tính khi được nhắc.

Xuất dữ liệu khách hàng bán lẻ từ Lightspeed Retail POS

Với tệp CSV khách hàng từ Lightspeed Retail POS, bạn có thể tải xuống thông tin của khách hàng bán lẻ và đa kênh như tên khách hàng, email và địa chỉ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong thanh bên Lightspeed Retail POS, nhấp vào Khách hàng, rồi chọn Khách hàng trong các tùy chọn có sẵn.

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. Nhấp vào Xuất

 3. Lưu tệp CSV sản phẩm từ Lightspeed Retail POS vào máy tính khi được nhắc.

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu sản phẩm từ Lightspeed, bạn cần nhập tệp CSV vào Shopify.

Mỗi lần nhập có tệp CSV mặt hàng từ Lightspeed Retail POS thì cũng phải có tệp CSV sản phẩm từ Lightspeed eCommerce. Tệp CSV sản phẩm từ Lightspeed eCommerce chứa các thông tin bắt buộc về mẫu mã sản phẩm và phải được thêm vào quá trình nhập dữ liệu.

Ứng dụng Store Importer hỗ trợ nhập dữ liệu sản phẩm, hàng trong kho và khách hàng từ Lightspeed, nhưng bạn không thể nhập đơn hàng lịch sử. Nếu bạn đã cài đặt cả kênh Cửa hàng trực tuyến và kênh Điểm bán hàng cho cửa hàng Shopify, sản phẩm bạn nhập sẽ có trên cả hai kênh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

 2. Trên trang Store Importer, chọn Lightspeed trong menu thả xuống.

 1. Nếu muốn tải tệp lên, hãy nhấp vào Thêm tệp, rồi chọn tệp hoặc kéo và thả tệp vào vùng Thêm tệp.

 2. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Những hạn chế thường gặp đối với dữ liệu sản phẩm từ Lightspeed

Dưới đây là các cột xuất hiện trong tệp CSV xuất từ Lightspeed nhưng không được nhập vào Shopify vì mô hình dữ liệu tiêu chuẩn không thể hỗ trợ:

 • UPC
 • EAN
 • SKU sản xuất
 • Nhà cung cấp/Đơn vị cung ứng
 • Mùa
 • Bộ phận
 • MSRP
 • Loại thuế
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • Khối lượng
 • Colli
 • Cỡ X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Max
 • US_Meta_Keywords
 • Trường tùy chỉnh

Nếu muốn lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trong Shopify, bạn cần tạo Trường thông tin bổ sung cho cửa hàng và thêm giá trị vào trường thông tin bổ sung theo cách thủ công.

Hình ảnh mẫu mã sản phẩm sẽ được liên kết với sản phẩm chính.

Danh mục và danh mục phụ trên Lightspeed sẽ được nhập thành từng bộ sưu tập sản phẩm riêng lẻ.

Những hạn chế thường gặp đối với dữ liệu khách hàng từ Lightspeed

Dưới đây là các cột xuất hiện trong tệp CSV xuất từ Lightspeed nhưng không được nhập vào Shopify:

 • Loại khách hàng
 • Giảm giá
 • Ngày sinh
 • Tiêu đề
 • Đã tạo vào lúc
 • Nhiều số điện thoại (nhà, cơ quan, fax, máy nhắn tin, di động)
 • Trang web
 • Email2

Mặc dù Lightspeed cho phép thương nhân tạo các trường tùy chỉnh trên hồ sơ khách hàng nhưng những trường này không được hỗ trợ trong mô hình dữ liệu của Shopify. Nếu muốn lưu trữ dữ liệu này trong Shopify, bạn cần cài đặt ứng dụng khách hàng thân thiết hỗ trợ các trường bổ sung này.

Khách hàng chỉ có tên công ty và không có thông tin liên hệ nào khác thì tên của khách hàng đó sẽ được nhập bằng tên công ty.

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, dữ liệu về sản phẩm và khách hàng sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify. Nếu nhập không thành công một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm dữ liệu theo cách thủ công.

Đơn vị tiền tệ của cửa hàng Shopify sẽ quyết định đơn vị tiền tệ cho giá sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, xem lại dữ liệu về sản phẩm, hàng trong kho và khách hàng để xác minh rằng tất cả dữ liệu đã được nhập.

 2. Nếu không nhập được một số dữ liệu, thêm sản phẩm bị thiếu hoặc bản ghi khách hàng bị thiếu theo cách thủ công.

Khắc phục lỗi nhập dữ liệu

Nếu bạn gặp lỗi khi nhập dữ liệu bằng tệp CSV, hãy xem lại giải pháp giải quyết các vấn đề thường gặp khi nhập tệp CSV sản phẩm.

Nếu bạn thấy dữ liệu không nhập như mong muốn, xem lại các giải pháp sau.

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Không nhập được một số bản ghi sản phẩm hoặc khách hàng

Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm hoặc thêm khách hàng.

Không nhập nhiều lần khách hàng có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nếu có từ hai khách hàng trở lên dùng chung địa chỉ email hoặc số điện thoại, chỉ nhập mục khách hàng được tạo gần đây nhất.

Giới hạn tạo mẫu mã sản phẩm

Nếu cửa hàng của bạn có hơn 50.000 mẫu mã sản phẩm, bạn được phép tạo tối đa 1.000 mẫu mã sản phẩm mỗi ngày.

Không thể nhập hàng trong kho của nhiều địa điểm

Nếu muốn nhập hàng trong kho của nhiều địa điểm, trước tiên bạn cần tạo các địa điểm trong Shopify. Tên trong Shopify cần phải khớp chính xác với tên trong Lightspeed. Bạn có thể tìm thấy tên địa điểm trong các tiêu đề cột nằm giữa cột QtyPrice trong tệp CSV mặt hàng từ Retail POS.

Bạn sẽ không thể nhập hàng trong kho nếu cố nhập hàng trong kho của nhiều địa điểm trước khi tạo địa điểm trong Shopify.

Mã vạch được đặt thành mã vạch 13 chữ số của Lightspeed

Ứng dụng Store Importer sẽ đặt mã vạch sản phẩm và mẫu mã thành mã vạch in 13 chữ số (dựa trên ID hệ thống). Nếu bạn đang sử dụng mã vạch in 8 chữ số hoặc mã vạch khác (UPC/EAN/SKU) làm mã vạch có thể quét, bạn cần nhập dữ liệu này theo cách thủ công. Trước khi nhập, bạn cần nhập dữ liệu sản phẩm bằng ứng dụng Store Importer, sau đó, bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt trường mã vạch để nhập dữ liệu mã vạch phù hợp theo cách thủ công.

Nhập được mẫu mã sản phẩm có cùng tên nhưng không nhập được mã vạch/hàng trong kho

Nếu có sản phẩm trùng lặp, mã vạch và hàng trong kho không thể khớp với mẫu mã sản phẩm. Có thể nhập mẫu mã sản phẩm thành công nhưng sẽ bị gắn cờ trong quá trình nhập. Bạn cần thêm mã vạch và hàng trong kho cho những mẫu mã này theo cách thủ công.

Mẫu mã sản phẩm có giá không cố định trên các kênh bán hàng sẽ được nhập với giá bằng 0

Shopify không hỗ trợ định giá cho từng kênh bán hàng. Bạn có thể nhập sản phẩm có giá không cố định nhưng sản phẩm sẽ không được đăng và không có trên bất kỳ kênh bán hàng nào. Sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ bị gắn cờ cùng thông báo lỗi trong ứng dụng Store Importer. Nếu muốn thay đổi giá và trạng thái sẵn sàng, hãy nhấp vào liên kết được cung cấp để truy cập sản phẩm. Nếu có nhiều lỗi giá không cố định, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc tệp CSV sản phẩm chung để thực hiện nhiều chỉnh sửa cùng một lúc.

Sao chép khách hàng

Trong Shopify, khách hàng không thể có email hoặc số điện thoại giống nhau. Nếu hai hoặc nhiều khách hàng dùng chung địa chỉ email hoặc số điện thoại, Shopify chỉ nhập thông tin của khách hàng được nhập gần đây nhất và các khách hàng khác sẽ bị bỏ qua.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí