Di chuyển từ PrestaShop sang Shopify

Ứng dụng Store Importer có thể di chuyển dữ liệu về sản phẩm và dữ liệu kết hợp từ PrestaShop sang Shopify. Để có thể nhập dữ liệu vào Shopify, bạn cần xuất dữ liệu từ PrestaShop.

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng từ PrestaShop

Để nhập dữ liệu cửa hàng hiện có, trước tiên, bạn cần xuất dữ liệu từ PrestaShop. Shopify cung cấp mô-đun để bạn có thể cài đặt trên cửa hàng PrestaShop để xuất dữ liệu. Khi quá trình xuất dữ liệu hoàn tất, máy tính của bạn sẽ tải xuống tệp ZIP chứa dữ liệu PrestaShop mà bạn có thể sử dụng để nhập dữ liệu đó vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Tải xuống tệp ZIP mô-đun xuất dữ liệu.

 2. Trong trang quản trị PrestaShop, mở mục Modules (Mô-đun) > Module Manager (Trình quản lý mô-đun) và nhấp vào Upload a module (Tải lên mô-đun).

 3. Chọn tệp ZIP để cài đặt mô-đun trong cửa hàng PrestaShop.

 4. Sau khi cài đặt mô-đun, nhấp vào Configure (Định cấu hình).

 5. Nhấp vào Export (Xuất) trên trang định cấu hình của mô-đun. Tệp ZIP chứa dữ liệu cửa hàng được lưu vào máy tính của bạn.

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu cửa hàng từ PrestaShop, bạn cần nhập dữ liệu vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

 2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn PrestaShop từ menu thả xuống.

 3. Trong phần Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) và chọn tệp đã xuất.

 4. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, dữ liệu về sản phẩm sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify. Nếu không nhập được một số sản phẩm, bạn có thể thêm những dữ liệu này theo cách thủ công. Bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công sau khi nhập dữ liệu.

Những mục dưới đây mô tả một số trạng thái bạn có thể thấy khi nhập dữ liệu PrestaShop vào Shopify:

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Đơn hàng lịch sử

Những đơn hàng được nhập từ nền tảng cũ của bạn sẽ chỉ được chuyển sang cửa hàng Shopify cho mục đích lịch sử. Những đơn hàng này được tự động đặt thành trạng thái đã Đã lưu trữ. Mặc dù về mật kỹ thuật, bạn có thể hủy lưu trữ đơn hàng, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào dành cho đơn hàng được tạo trong cửa hàng Shopify.

Không thể nhập một số sản phẩm

Nếu không nhập được một số sản phẩm, bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công.

Sản phẩm đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu khả năng hiển thị của sản phẩm được đặt thành ẩn trong PrestaShop, nghĩa là không có sẵn sản phẩm để mua trong cửa hàng. Bạn có thể hiển thị sản phẩm bằng cách cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng.

Sản phẩm kỹ thuật số đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu sản phẩm là bản tải xuống điện tử thì sản phẩm không được đăng trong cửa hàng. Bạn cần sử dụng ứng dụng để bán sản phẩm kỹ thuật số. Bạn có thể cài đặt ứng dụng Digital Downloads để cho sản phẩm hiển thị trong cửa hàng.

Không nhập được mẫu mã sản phẩm

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã và một trong số đó thiếu một tùy chọn thì sản phẩm sẽ không được nhập. Bạn cần thêm sản phẩm này vào Shopify theo cách thủ công. Ví dụ: Giả sử bạn bán áo phông có nhiều tùy chọn về kích cỡ và màu sắc. Nếu một mẫu mã trong số đó có thông tin về kích cỡ nhưng không có màu sắc thì sẽ sản phẩm đó sẽ không được nhập.

Sản phẩm được nhập không còn kích thước

Nếu khách hàng cần kích thước sản phẩm, thêm kích thước trực tiếp vào mô tả sản phẩm.

Sản phẩm không còn hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ

Nếu cần hiển thị sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ, bạn cần sử dụng ứng dụng để dịch thông tin chi tiết của sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng để dịch sản phẩm trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Thẻ áp dụng cho các bản ghi đã nhập

Ứng dụng Store Importer áp dụng thẻ cho các bản ghi đã nhập. Thẻ giúp bạn dễ dàng tìm lại những thông tin đã nhập, xem lại những thông tin đó để tìm lỗi hoặc điều chỉnh.

Thẻ được áp dụng tự động cho mỗi bản ghi đã nhập theo định dạng sau: import_<date>_<import_id>. Định dạng thẻ dành cho tất cả các lỗi nhập như hình ảnh bị thiếu hoặc mẫu mã trùng lặp thay đổi dựa trên nền tảng nguồn nhập của bạn.

Bạn có thể giữ lại các thẻ này trong các hồ sơ đã nhập nhưng việc này có thể gây ra vấn đề nếu bạn tổ chức cửa hàng bằng thẻ. Ví dụ: Khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhìn thấy các thẻ này. Để tránh tình trạng này, bạn có thể xóa các thẻ đó đi sau khi đã kiểm tra xong những bản ghi đã nhập để tìm lỗi.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí