Di chuyển từ Shopify Keep sang Shopify

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Store Importer để di chuyển sản phẩm ShopKeep sang Shopify. Để có thể nhập dữ liệu vào Shopify, bạn cần xuất dữ liệu từ ShopKeep.

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng của bạn từ ShopKeep

Xuất dữ liệu về sản phẩm từ ShopKeep BackOffice. Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo trang hỗ trợ của ShopKeep.

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu sản phẩm từ ShopKeep, nhập tệp đã xuất vào Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

  2. Trên trang Store Importer, nhấp vào Add file (Thêm tệp) và chọn tệp đã xuất.

  1. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Những mục dưới đây mô tả một số nội dung bạn có thể thấy khi nhập dữ liệu về ShopKeep vào Shopify:

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Không thể nhập một số sản phẩm

Nếu không nhập được một số sản phẩm, bạn có thể thêm sản phẩm theo cách thủ công.

Sản phẩm đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu khả năng hiển thị của sản phẩm trong ShopKeep được đặt thành ẩn khi bạn xuất dữ liệu, những sản phẩm đó cũng sẽ được nhập vào Shopify dưới dạng ẩn. Nếu bạn không muốn ẩn sản phẩm, hãy cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng bạn chọn.

Sản phẩm được nhập không còn kích thước

Nếu khách hàng cần kích thước sản phẩm, thêm kích thước trực tiếp vào mô tả sản phẩm.

Sản phẩm dịch vụ được nhập dưới dạng sản phẩm hiện vật

Nếu bạn có bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào trong trang web ShopKeep, các sản phẩm này sẽ được nhập dưới dạng sản phẩm hiện vật vào cửa hàng Shopify và không có tùy chọn vận chuyển. Nếu sản phẩm dịch vụ yêu cầu đặt chỗ hoặc đăng ký, bạn cần cài đặt ứng dụng phù hợp để hỗ trợ.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

  • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

  • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

  1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

  2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí