Di chuyển từ Square sang Shopify

Bạn có thể di chuyển dữ liệu về sản phẩm, hàng trong kho và khách hàng từ Square sang Shopify. Để có thể nhập dữ liệu vào Shopify, bạn cần xuất dữ liệu từ Square trước.

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng từ Square

Bước đầu tiên trong quá trình di chuyển cửa hàng là xuất dữ liệu về sản phẩm, hàng trong kho và khách hàng từ Square. Khi quá trình xuất dữ liệu hoàn tất, máy tính của bạn sẽ tải xuống hai tệp CSV chứa dữ liệu từ Square. Bạn có thể sử dụng các tệp này để nhập dữ liệu đó vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Square, sau đó vào cài đặt nâng cao.

 2. Để tải xuống dữ liệu về sản phẩm và hàng trong kho, Xuất Thư viện theo định dạng CSV.

 3. Để tải xuống dữ liệu khách hàng, vào trang khách hàng và nhấp vào Import/Export (Xuất/Nhập) > Export customers (Xuất dữ liệu khách hàng) > Download (Tải xuống).

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu về sản phẩm, hàng trong kho và khách hàng từ Square vào các tệp CSV, bạn cần nhập những tệp này vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

 2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn Square từ menu thả xuống.

 3. Trong mục Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) và chọn các tệp CSV đã xuất.

 4. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, dữ liệu về sản phẩm và khách hàng sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify. Nếu nhập không thành công một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm dữ liệu theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, xem lại dữ liệu về sản phẩm, hàng trong kho và khách hàng để xác minh rằng tất cả dữ liệu đã được nhập.

 2. Nếu không nhập được một số dữ liệu, thêm sản phẩm bị thiếu hoặc bản ghi khách hàng bị thiếu theo cách thủ công.

Khắc phục lỗi nhập dữ liệu

Nếu bạn gặp lỗi khi nhập dữ liệu bằng tệp CSV, hãy xem lại giải pháp giải quyết các vấn đề thường gặp khi nhập tệp CSV sản phẩm.

Nếu bạn thấy dữ liệu không nhập như mong muốn, xem lại các giải pháp sau.

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Không nhập được một số bản ghi sản phẩm hoặc khách hàng

Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm hoặc thêm khách hàng.

Không nhập được hình ảnh sản phẩm và thuộc tính tùy chỉnh. Bạn cần thêm hình ảnh sản phẩm vào cửa hàng Shopify.

Không nhập nhiều lần khách hàng có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nếu có từ hai khách hàng trở lên dùng chung địa chỉ email hoặc số điện thoại, chỉ nhập mục khách hàng được tạo gần đây nhất.

Giới hạn tạo mẫu mã sản phẩm

Nếu cửa hàng của bạn có hơn 50.000 mẫu mã sản phẩm, bạn được phép tạo tối đa 1.000 mẫu mã sản phẩm mỗi ngày.

Không thể nhập hàng trong kho của nhiều địa điểm

Để nhập hàng trong kho của nhiều địa điểm, trước tiên bạn cần tạo các địa điểm trong Shopify. Tên trong Shopify cần khớp chính xác với tên trong Square. Bạn có thể tìm thấy tên địa điểm chính xác trong tệp CSV đã xuất trong cột chứa Current Quantity.

Nếu bạn cố nhập hàng trong kho của nhiều địa điểm trước khi tạo địa điểm trong Shopify, bạn sẽ không thể nhập hàng trong kho.

Sản phẩm có giá không cố định được nhập với giá bằng 0

Sản phẩm có giá không cố định hay giá riêng theo từng địa điểm sẽ có giá bằng 0 sau khi nhập và không xuất hiện trên bất kỳ kênh bán hàng nào của bạn. Bạn sẽ được nhắc xem lại những sản phẩm này và đặt giá sản phẩm cho từng sản phẩm bị ảnh hưởng.

## Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí