Di chuyển từ WooCommerce sang Shopify

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Store Importer để di chuyển dữ liệu sản phẩm và khách hàng từ WooCommerce sang Shopify. Để có thể nhập dữ liệu vào Shopify, bạn cần xuất dữ liệu từ WooCommerce .

Bước 1: Xuất dữ liệu cửa hàng từ WooCommerce

Để nhập dữ liệu cửa hàng hiện có, bạn phải xuất dữ liệu từ cửa hàng từ WooCommerce. Khi quá trình xuất dữ liệu hoàn tất, máy tính của bạn sẽ tải xuống tệp XML chứa dữ liệu WooCommerce mà bạn có thể sử dụng để nhập dữ liệu đó vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị WooCommerce, nhấp vào Tools(Công cụ) > Export (Xuất dữ liệu).

 2. Chọn All content (Tất cả nội dung).

 3. Nhấp vào Download Export File (Tải xuống tệp xuất dữ liệu).

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng vào Shopify

Sau khi xuất dữ liệu cửa hàng từ WooCommerce, bạn cần nhập dữ liệu vào Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Ứng dụng > Store Importer.

 2. Trên trang Import your data into Shopify (Nhập dữ liệu vào Shopify), chọn WooCommerce trong menu thả xuống.

 3. Trong mục Upload files (Tải lên tệp), nhấp vào Add file (Thêm tệp) rồi chọn tệp đã xuất. Bạn có thể chọn số tệp CSV tùy ý. Khi nhập sản phẩm, bạn cần thêm tệp đã xuất cho cả mẫu Mặc định và Chỉnh sửa hàng loạt để nhập dữ liệu một cách chính xác.

 4. Chọn tệp XML WooCommerce đã tải xuống.

 5. Nhấp vào Continue import (Tiếp tục nhập) > Import (Nhập).

Bước 3: Xem lại và cập nhật dữ liệu đã nhập

Nếu nhập dữ liệu thành công, dữ liệu về sản phẩm và khách hàng sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify. Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm dữ liệu theo cách thủ công. Bạn có thể thêm sản phẩm hoặc thêm khách hàng theo cách thủ công sau khi nhập dữ liệu.

Các mục dưới đây mô tả một số trạng thái bạn có thể thấy khi nhập dữ liệu từ WooCommerce vào Shopify:

Nhập thành công kèm theo thay đổi

Khi nhập xong, trang tổng hợp dữ liệu nhập sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quá trình nhập. Xem lại các thông báo trong mục xem lại của trang tổng hợp nhập để biết thông tin các lỗi. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đã nhập theo cách thủ công bằng cách nhấp vào View items (Xem mặt hàng) bên cạnh các thông báo này.

Không thể nhập một số sản phẩm hoặc khách hàng

Nếu không nhập được một số sản phẩm hoặc khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm hoặc thêm khách hàng theo cách thủ công.

Khách hàng có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại bị bỏ qua khi nhập. Chỉ nhập mục nhập gần nhất của khách hàng có thông tin trùng lặp.

Không thể nhập sản phẩm theo gói

Nếu có bất kỳ sản phẩm nào được ghép vào gói trong WooCommerce, bạn cần thêm những sản phẩm này vào Shopify theo cách thủ công. Bạn cần sử dụng ứng dụng để ghép sản phẩm vào gói. Bạn có thể cài đặt ứng dụng ghép gói sản phẩm trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Sản phẩm đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu khả năng hiển thị của sản phẩm trong WooCommerce được đặt thành ẩn khi bạn xuất dữ liệu, những sản phẩm đó cũng sẽ được nhập vào Shopify dưới dạng ẩn. Bạn có thể hiển thị sản phẩm bằng cách cho sản phẩm hiển thị trên kênh bán hàng.

Không nhập được mẫu mã sản phẩm

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã và một trong số đó thiếu một tùy chọn thì sản phẩm sẽ không được nhập. Bạn cần thêm sản phẩm này vào Shopify theo cách thủ công. Ví dụ: Giả sử bạn bán áo phông có nhiều tùy chọn về kích cỡ và màu sắc. Nếu một mẫu mã trong số đó có thông tin về kích cỡ nhưng không có màu sắc thì sẽ sản phẩm đó sẽ không được nhập.

Sản phẩm được nhập không còn kích thước

Nếu khách hàng cần kích thước sản phẩm, thêm kích thước trực tiếp vào mô tả sản phẩm.

Sản phẩm kỹ thuật số đã nhập thành công nhưng chưa được đăng

Nếu sản phẩm là bản tải xuống điện tử thì sản phẩm không được đăng trong cửa hàng. Bạn cần sử dụng ứng dụng để bán sản phẩm kỹ thuật số. Bạn có thể cài đặt ứng dụng Digital Downloads để cho sản phẩm hiển thị trong cửa hàng.

Thẻ áp dụng cho các bản ghi đã nhập

Ứng dụng Store Importer áp dụng thẻ cho các bản ghi đã nhập. Thẻ giúp bạn dễ dàng tìm lại những thông tin đã nhập, xem lại những thông tin đó để tìm lỗi hoặc điều chỉnh.

Thẻ được áp dụng tự động cho mỗi bản ghi đã nhập theo định dạng sau: import_<date>_<import_id>. Định dạng thẻ dành cho tất cả các lỗi nhập như hình ảnh bị thiếu hoặc mẫu mã trùng lặp thay đổi dựa trên nền tảng nguồn nhập của bạn.

Bạn có thể giữ lại các thẻ này trong các hồ sơ đã nhập nhưng việc này có thể gây ra vấn đề nếu bạn tổ chức cửa hàng bằng thẻ. Ví dụ: Khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn có thể nhìn thấy các thẻ này. Để tránh tình trạng này, bạn có thể xóa các thẻ đó đi sau khi đã kiểm tra xong những bản ghi đã nhập để tìm lỗi.

Nhập dữ liệu trên đầu trang dữ liệu nhập hiện tại

Nếu bạn nghĩ đã nhập thiếu nội dung trong lần nhập trước đó, bạn có thể nhập lại dữ liệu cửa hàng trên đầu trang của lần nhập hiện tại bằng cách nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập mới).

 • Nếu cửa hàng Shopify hoặc mục nhập liệu trước đó đã có khách hàng, thông tin sẽ được cập nhật. Trước tiên, khách hàng được khớp theo địa chỉ email, sau đó là số điện thoại nếu không tìm thấy địa chỉ email trùng khớp. Nếu thấy trùng khớp, bản ghi hiện tại sẽ được cập nhật như sau:

 • Nếu quá trình nhập chứa sản phẩm đã có trong cửa hàng Shopify, các sản phẩm trùng khớp trong quá trình nhập sẽ bị bỏ qua và không được nhập. Danh sách các sản phẩm bị bỏ qua hiển thị trong mục Import summary (Tổng quan nhập) sau khi quá trình nhập hoàn tất.

Xóa lần nhập dữ liệu cửa hàng

Bạn có thể xóa nếu không hài lòng với dữ liệu đã nhập. Ví dụ: Nếu dữ liệu đã nhập chứa nhiều mục lỗi thì có lẽ nên xóa đi và nhập lại. Bạn chỉ có thể xóa dữ liệu nhập gần nhất. Đợi xóa dữ liệu hoàn toàn trước khi bắt đầu lần nhập khác.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang Lần nhập đã hoàn thành, nhấp vào Xóa dữ liệu đã nhập.

 2. Trên hộp thoại Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập), nhấp vào Delete import (Xóa dữ liệu đã nhập).

Sau khi xóa hết các tập tin đã nhập, nhấp vào Start new import (Bắt đầu nhập liệu mới) để bắt đầu lần nhập khác.

Những điều cần cân nhắc đối với mật khẩu của khách hàng

Do mật khẩu được mã hóa, bạn không thể di chuyển mật khẩu khách hàng từ nền tảng khác sang Shopify. Do đó, chỉ có hồ sơ khách hàng được di chuyển sang Shopify thay vì tài khoản khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí