Kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới

Bạn có thể sử dụng Kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới để theo dõi các sản phẩm và đơn hàng của mình trên cả Amazon và Shopify. Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Amazon theo nhiều cách:

  • tạo hồ sơ trực tiếp trong mục công cụ của Amazon Seller Central dành cho danh mục sản phẩm hiện có
  • tạo và quản lý mục bán hàng cho các sản phẩm hiện có trên Amazon
  • liên kết hồ sơ hiện tại trên Amazon với trang quản trị Shopify, bao gồm liên kết tự động dựa trên độ khớp với SKU và chỉnh sửa hàng loạt để liên kết sản phẩm theo cách thủ công
  • nhận thông báo trong Shopify về đơn hàng Amazon, bao gồm đồng bộ đơn hàng để cập nhật hàng trong kho

Lưu ý: Kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới có thể giúp bạn tạo và liên kết hồ sơ trên Amazon.com hoặc Amazon.ca. Bạn chỉ có thể sử dụng kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới với khu vực khớp với đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí