Yêu cầu của kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới

Trước khi bắt đầu sử dụng kênh bán hàng Amazon hoàn toàn mới, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể kích hoạt kênh bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Bạn sẽ không mất phí khi thêm kênh bán hàng Amazon trên Shopify nhưng bạn cần có tài khoản Professional Seller của Amazon để sử dụng. Bạn sẽ bị tính phí hằng tháng của Amazon, cộng thêm phí giới thiệu theo danh mục sản phẩm của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phí bán hàng, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Amazon.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để sử dụng kênh bán hàng Amazon, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về điều kiện như sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí