Kênh bán hàng trên Amazon

Bạn có thể sử dụng Kênh bán hàng Amazon để theo dõi các sản phẩm và đơn hàng của mình trên cả Amazon và Shopify. Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Amazon theo nhiều cách:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí