Kênh bán hàng trên Amazon

Bạn có thể sử dụng Kênh bán hàng Amazon để theo dõi các sản phẩm và đơn hàng của mình trên cả Amazon và Shopify. Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Amazon theo nhiều cách:

Lưu ý: Kênh bán hàng Amazon có thể giúp bạn tạo và liên kết hồ sơ trên Amazon.com hoặc Amazon.ca. Bạn chỉ có thể sử dụng kênh bán hàng Amazon với khu vực khớp với đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí