Thiết lập kênh bán hàng Amazon

Khi bạn đã kích hoạt kênh bán hàng Amazon, tất cả đơn hàng cho sản phẩm của bạn đặt trên Amazon sẽ tự động đồng bộ hóa với Shopify.

Để sử dụng kênh bán hàng Amazon, bạn cần có tài khoản Professional Seller trên Amazon Seller Central. Amazon tính phí đăng ký hằng tháng và phí bán hàng trên mỗi mặt hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phí bán hàng, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Amazon.

Kích hoạt kênh bán hàng

Bạn có thể kích hoạt kênh bán hàng Amazon trực tiếp trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang Amazon account (Tài khoản Amazon), nhấp vào Connect to Amazon (Kết nối với Amazon).

  2. Hãy làm theo lời nhắc để cho phép chia sẻ thông tin giữa các tài khoản Shopify và Amazon Seller Central của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng về trang quản trị Shopify. Trong mục Quyền người dùng của tài khoản Amazon Seller Central, xác nhận quyền truy cập của nhà phát triển cho Shopify.

Bắt đầu bán trên Amazon

Nếu bạn mới bán hàng trên Amazon, bạn có thể cần đặt tùy chọn trong tài khoản Amazon Seller Central.

Có ba cách để sử dụng kênh bán hàng Amazon:

  • Nếu sản phẩm bạn đang bán trên cửa hàng trực tuyến Shopify giống một sản phẩm đã niêm yết để bán trên Amazon nhưng bạn chưa bán hàng trên Amazon, bạn có thể tạo mục bán hàng cho sản phẩm đó. Đây là cách đơn giản nhất để sử dụng kênh bán hàng Amazon.

  • Nếu muốn bán một mẫu mã sản phẩm đơn nhất hoặc một thương hiệu mà bạn sở hữu chưa được niêm yết trên Amazon, bạn cần tạo hồ sơ mới. Khi bạn tạo một hồ sơ trên kênh bán hàng Amazon, mục bán hàng cho sản phẩm của bạn sẽ tự động được tạo.

  • Nếu bạn đã niêm yết các sản phẩm tương tự trên cả Shopify và Amazon, bạn có thể liên kết Shopify với các hồ sơ hiện có của bạn trên Amazon.

Ngắt kết nối kênh Amazon

Nếu muốn ngắt kết nối tài khoản Người bán trên Amazon, bạn có thể cập nhật cài đặt trên kênh bán hàng Amazon trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn ngắt kết nối tài khoản Người bán trên Amazon với trang quản trị Shopify, thông tin sản phẩm và đơn hàng của bạn sẽ không còn được đồng bộ với trang quản trị Shopify. Thông tin sản phẩm và đơn hàng của bạn không bị xóa khỏi Amazon. Bạn có thể tiếp tục đồng bộ hóa thông tin sản phẩm và đơn hàng bằng cách kết nối lại tài khoản Người bán trên Amazon với kênh bán hàng Amazon.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Account (Tài khoản).

  5. Trong mục Tài khoản Amazon, nhấp vào Disconnect (Ngắt kết nối).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí