Niêm yết sản phẩm trên kênh bán hàng Amazon

Kênh bán hàng Amazon cho phép bạn tạo và quản lý các hồ sơ để bán sản phẩm trên Amazon. Sản phẩm Shopify của bạn không tự động niêm yết trên Amazon khi bạn kích hoạt kênh bán hàng Amazon. Thay vào đó, bạn có thể liên kết Shopify với hồ sơ hiện có của bạn trên Amazon, tạo mục bán cho sản phẩm bạn đang bán trên Amazon hoặc tạo hồ sơ mới cho sản phẩm chưa có trên Amazon.

Sau khi bạn tạo một hồ sơ, hồ sơ đó được gửi đến Amazon để phê duyệt. Đa số hồ sơ thành công nhất được phê duyệt trong vòng vài giờ. Nếu hồ sơ của bạn được phê duyệt, hồ sơ này sẽ xuất hiện trên Amazon Marketplace. Bạn có thể quản lý hồ sơ trên kênh bán hàng Amazon tại trang quản trị Shopify.

Danh mục sản phẩm được phê duyệt cho kênh bán hàng Amazon

Có thể bạn cần xin phê duyệt của Amazon để bán hàng trong danh mục phù hợp với sản phẩm của bạn. Các danh mục bán hàng trên Amazon.com khác với danh mục bán hàng trên Amazon.ca. Bạn chỉ có thể tạo hồ sơ trên kênh bán hàng Amazon cho sản phẩm trong các danh mục sau.

Danh mục trên Amazon.com:

 • Quần áo, Giày dép và Trang sức
 • Nghệ thuật, Thủ công và May vá
 • Gia dụng và Nhà bếp
 • Sân, Bãi cỏ và Vườn
 • Thể thao và Hoạt động ngoài trời
 • Sức khỏe và Đồ dùng gia đình
 • Đồ chơi và Trò chơi
 • Làm đẹp & Đồ dùng cá nhân
 • Đồ điện tử

Danh mục Amazon.ca:

 • Quần áo & Phụ kiện
 • Gia dụng và Nhà bếp
 • Đồ điện tử
 • Sức khỏe và Đồ dùng cá nhân
 • Thể thao và Hoạt động ngoài trời
 • Làm đẹp & Đồ dùng cá nhân
 • Đồ chơi và Trò chơi
 • Trang sức
 • Sân, Bãi cỏ và Vườn

Bạn vẫn có thể trực tiếp tạo hồ sơ mới trong Amazon Seller Central cho các sản phẩm thuộc danh mục khác rồi liên kết hồ sơ với Shopify.

Tạo hồ sơ mới cho sản phẩm

Nếu bạn là chủ sở hữu thương hiệu hoặc đang bán sản phẩm chưa được niêm yết trên Amazon, bạn sẽ cần tạo hồ sơ mới cho sản phẩm.

Trước khi tạo hồ sơ có kênh bán hàng Amazon, bạn sẽ cần mã UPC hoặc EAN cho từng mẫu mã sản phẩm bạn muốn niêm yết, trừ khi bạn đã đăng ký thương hiệu. Amazon sẽ sử dụng UPC hoặc EAN để tạo một ASIN với vai trò định danh sản phẩm của bạn trên Amazon.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Create listing (Tạo hồ sơ).

 5. Chọn sản phẩm từ danh mục Shopify mà bạn muốn niêm yết trên Amazon, rồi nhấp vào Select product (Chọn sản phẩm):

 6. Trên trang Search (Tìm kiếm), nhấp vào Create listing (Tạo hồ sơ):

 7. Trong danh sách danh mục, tìm danh mục khớp với sản phẩm của bạn:

Sau khi chọn danh mục, bạn cần chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm trước khi đăng lên Amazon. Một số thông tin chi tiết sản phẩm được đồng bộ tự động và các trường liên quan trên thông tin chi tiết của hồ sơ được điền sẵn cho bạn. Thông tin chi tiết bạn nhập vào trang Amazon listing details (Thông tin chi tiết hồ sơ trên Amazon) không ảnh hưởng đến thông tin chi tiết sản phẩm trong Shopify.

Cách chỉnh sửa chi tiết sản phẩm:

 1. Hoàn tất các trường trong Amazon listing details (Thông tin chi tiết hồ sơ trên Amazon):

 2. Trong mục Mẫu mã, chọn tùy chọn sản phẩm áp dụng cho sản phẩm của bạn. Ví dụ: Nếu bạn đang bán áo phông trắng có nhiều kích cỡ, bạn sẽ chọn Size (Kích cỡ). Bạn không thể thay đổi tùy chọn sản phẩm sau khi đăng bài niêm yết lên Amazon nhưng bạn có thể thêm nhiều mẫu mã khác trong các tùy chọn bạn đã chọn.

 1. Điền vào các trường Details (Chi tiết) (bao gồm Mã nhận dạng sản phẩm), chọn cài đặt Quản lý hàng tồn kho, nhập Production time (Thời gian sản xuất), nếu có và chọn một hình ảnh cho mẫu mã của bạn. Lặp lại bước này cho tất cả các mẫu mã bạn muốn thêm vào hồ sơ.

 2. Nhấp vào Publish (Đăng).

Thêm mã UPC hoặc EAN

Amazon yêu cầu tất cả hồ sơ mới phải có Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), mã nhận dạng sản phẩm duy nhất cho từng mẫu mã sản phẩm dùng để tạo ASIN. Khi tạo hồ sơ qua kênh bán hàng Amazon, bạn có thể thêm mã UPC hoặc EAN vào thông tin mẫu mã sản phẩm để đáp ứng yêu cầu này. Mã nhận dạng sản phẩm bạn thêm sẽ tự động được đưa vào khi bạn tạo hồ sơ trên Amazon.

Bạn có thể đọc thêm về cách sử dụng mã nhận dạng sản phẩm GTIN tại Trung tâm trợ giúp của Amazon. Điều quan trọng là bạn không cần phải điền thông tin GTIN giả cho sản phẩm. Tìm hiểu thêm về mã vạch và GTIN.

Bạn có thể thêm mã UPC hoặc EAN vào trường Mã vạch cho mẫu mã sản phẩm khi bạn tạo hồ sơ mới trên kênh bán hàng Amazon.

Thêm mã vạch bằng cách chỉnh sửa sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, mở trang sản phẩm.

 2. Trong mục Kho hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh mẫu mã.

 3. Trong trường Mã vạch, nhập GTIN cho mẫu mã sản phẩm.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thương hiệu đã đăng ký của bạn

Nếu bạn đã đăng ký thương hiệu trên Amazon, bạn có thể tạo hồ sơ mà không cần GTIN. Bạn có thể thêm thương hiệu đã đăng ký vào kênh bán hàng Amazon từ trang Account (Tài khoản). Bạn cần sử dụng cùng tên thương hiệu mà bạn sử dụng trên Amazon Seller Central.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Account (Tài khoản).

 5. Trong mục Amazon Brand Registry (Đăng ký thương hiệu Amazon), nhấp vào Add registered brand (Thêm thương hiệu đã đăng ký).

 6. Nhập tên thương hiệu của bạn, rồi chọn danh mục hồ sơ và thuộc tính cho thương hiệu.

 7. Nhấp vào Add Brand (Thêm thương hiệu).

Sau khi thêm thương hiệu đã đăng ký của mình, bạn có thể chọn thương hiệu khi tạo hồ sơ và không cần thêm GTIN cho hồ sơ.

Tạo mục bán sản phẩm trên Amazon

Nếu muốn bán sản phẩm đã có trên Amazon, bạn có thể tạo mục bán hàng.

Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Amazon để tìm sản phẩm trên Amazon, rồi khớp kênh bán hàng với sản phẩm trong trang quản trị Shopify và chỉnh sửa thông tin chi tiết của mục bán sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Create listing (Tạo hồ sơ).

 5. Chọn sản phẩm từ danh mục Shopify mà bạn muốn niêm yết trên Amazon, rồi nhấp vào Select product (Chọn sản phẩm).

 6. Trên trang Search (Tìm kiếm), nhấp vào Find Product (Tìm sản phẩm).

Thao tác này hiển thị danh sách các sản phẩm tương tự trong danh mục Amazon. Bạn có thể nhấp vào View on Amazon (Xem trên Amazon) để xem toàn bộ thông tin chi tiết sản phẩm. Nếu sản phẩm Shopify của bạn không khớp với bất kỳ sản phẩm nào trong số này, bạn cần tạo hồ sơ mới trong Amazon.

 1. Tìm sản phẩm trên Amazon phù hợp với sản phẩm của bạn, rồi nhấp vào Chọn.

Sau khi khớp sản phẩm của bạn với một sản phẩm trên Amazon, bạn cần chọn mẫu mã để cung cấp và chỉnh sửa hồ sơ:

 1. Trên trang Edit listing (Chỉnh sửa hồ sơ), chọn mẫu mã để thêm vào ưu đãi bằng cách so khớp mẫu mã Amazon với mẫu mã sản phẩm Shopify của bạn. Nếu bạn không muốn thêm một mẫu mã cụ thể vào hồ sơ, chọn Don't offer variant (Không cung cấp mẫu mã) trong menu thả xuống SHOPIFY VARIANTS (MẪU MÃ CỦA SHOPIFY).

 2. Với mỗi mẫu mã bạn thêm vào hồ sơ, nhập giá niêm yết và chọn cài đặt hàng trong kho.

 3. Khi hoàn tất, nhấp vào Publish (Đăng).

Liên kết Shopify với hồ sơ hiện có của bạn trên Amazon

Nếu bạn đang bán hàng trên Amazon, bạn có thể liên kết các hồ sơ hiện tại trên Amazon với các sản phẩm trên Shopify. Nếu bạn liên kết sản phẩm trên Shopify với các hồ sơ trên Amazon, bạn có thể quản lý các hồ sơ hiện có trên trang quản trị Shopify. Liên kết các hồ sơ hiện tại của bạn cũng có thể khiến bạn vô tình tạo hai mục bán cho cùng một sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Amazon.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nếu kênh bán hàng Amazon phát hiện được các sản phẩm cho phép kết nối, biểu ngữ sẽ xuất hiện. Các sản phẩm đã thực hiện nhờ tính năng Thực hiện đơn hàng của Amazon trong Amazon Seller Central không được liên kết với các sản phẩm Shopify của bạn do kênh bán hàng Amazon không hỗ trợ các sản phẩm FBA (Do Amazon thực hiện). Nhấp vào Link products (Liên kết sản phẩm) trong trang Hồ sơ.

 5. Nhấp vào Browse products (Duyệt sản phẩm) bên cạnh sản phẩm bạn muốn liên kết đến sản phẩm Shopify của mình.

 6. Trong hộp thoại Select a product (Chọn sản phẩm), nhấp vào sản phẩm bạn muốn liên kết đến, rồi nhấp vào Select product (Chọn sản phẩm).

 7. Chọn cách bạn muốn quản lý hàng trong kho đối với sản phẩm bạn đang liên kết.

 8. Nhập Production time (Thời gian sản xuất), nếu cần. Nếu bạn chọn Not required for these products (Không bắt buộc đối với những sản phẩm này), thời gian sản xuất mặc định được đặt thành 2 ngày. Nếu bạn cần thêm thời gian để sản xuất mặt hàng trước khi vận chuyển, bạn cần nhập số ngày khi liên kết, ngay cả khi bạn đã cài đặt thời gian sản xuất khác trong Amazon Seller Central. Nếu không, thời gian sản xuất trên Amazon sẽ được đặt mặc định thành 2 ngày.

 9. Chọn mẫu mã bạn muốn liên kết đến hồ sơ trên Amazon.

 10. Nhấp vào Link products (Liên kết sản phẩm) để liên kết hồ sơ hiện có của bạn trên Amazon với sản phẩm trên Shopify.

Sau khi liên kết sản phẩm đến hồ sơ, sản phẩm sẽ xuất hiện trên trang Hồ sơ của trang quản trị Shopify.

Bạn có thể hủy liên kết tất cả mẫu mã đã liên kết cho một sản phẩm trên trang Edit listing (Chỉnh sửa hồ sơ).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí