Thực hiện đơn hàng và xử lý hoàn tiền bằng kênh bán hàng Amazon

Khi khách hàng mua một trong các sản phẩm trên Amazon, bạn sẽ nhận được thông báo về đơn hàng của họ từ Amazon Seller Central và trên trang Overview (Tổng quan) của kênh bán hàng Amazon trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Amazon Seller Central để xem lại thông tin chi tiết đơn hàng, cũng như quản lý việc lập hóa đơn và thực hiện đơn hàng.

Thực hiện đơn hàng

Đơn hàng trên Amazon tự động đồng bộ hóa với trang quản trị Shopify trên trang Đơn hàng. Tất cả đơn hàng mới được đặt qua Amazon xuất hiện trong danh sách đơn hàng và được đánh dấu là Amazon. Kênh bán hàng Amazon đồng bộ hóa tất cả các đơn hàng của bạn, bao gồm cả các đơn hàng cho sản phẩm bạn không sử dụng kênh để niêm yết trên Amazon.

Bạn cần thực hiện đơn hàng Amazon trên trang quản trị Shopify để cập nhật trong cả Shopify và Amazon Seller Central. Khi bạn thực hiện đơn hàng trong Shopify, trạng thái đơn hàng được tự động đánh dấu là "Đã thực hiện" trên Amazon, trong cùng một ngày thực hiện. Khi thực hiện đơn hàng Amazon trên Shopify, hãy nhớ tuân thủ Chính sách bán hàng của Amazonvà đánh dấu đơn hàng là "Đã thực hiện trong Shopify" trên dòng thời gian bắt buộc của Amazon.

Khách hàng của bạn chỉ nhận được thông báo về đơn hàng từ Amazon và bạn nhận được thông báo từ cả Amazon và Shopify.

Tại thời điểm này, bạn không thể tích hợp đơn hàng trên kênh bán hàng Amazon với Dịch vụ hoàn tất đơn hàng của Amazon. Thay vào đó, bạn cần hoàn thành đơn hàng theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify.

Xử lý hoàn tiền

Mặc dù khách hàng yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng qua Amazon nhưng bạn nên xử lý hoàn tiền trong Shopify để dữ liệu báo cáo của bạn được chính xác. Vì bạn không thể xử lý hoàn tiền trong Shopify nếu bạn đã hoàn tiền cho đơn hàng trên Amazon, báo cáo Shopify sẽ không ghi nhận khoản hoàn tiền mà bạn đã xử lý trên Amazon.

Nếu bạn cố gắng hoàn tiền cho đơn hàng trong Shopify sau khi đã hoàn tiền cho đơn hàng trong Amazon, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết giao dịch hoàn tiền không thành công. Khi bạn hoàn tiền đơn hàng trong Shopify, giao dịch sẽ được đồng bộ hóa tự động với Amazon.

Chú ý: Nếu bạn xóa kênh bán hàng Amazon và hủy các đơn hàng có liên quan trong Shopify thì vào một ngày sau thời điểm đó, bạn bắt đầu sử dụng lại kênh bán hàng Amazon, những đơn hàng bị hủy sẽ tự động được hoàn tiền trong Amazon, ngay cả khi bạn đã thực hiện những đơn hàng đó.

Vì mỗi đơn hàng được liên kết với một khoản thanh toán trong Amazon nên khi bạn hủy đơn hàng trong Shopify, bạn cần cung cấp khoản tiền hoàn lại lớn hơn 0. Tìm hiểu thêm cách xử lý hoàn tiền trong Shopify.

Nhận thanh toán cho đơn hàng

Bạn có thể xem các khoản thanh toán từ kênh bán hàng Amazon tại Amazon Seller Central trong mục Reports (Báo cáo). Tìm hiểu thêm cách nhận thanh toán tại Trung tâm trợ giúp của Amazon Pay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí