Mua sắm trên Instagram

Mua sắm trên Instagram

Bạn có thể bán sản phẩm trên Instagram bằng cách sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram trong Facebook và Instagram của Meta. Mua sắm trên Instagram sẽ tạo cửa hàng trên hồ sơ Instagram của bạn và cho phép bạn gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin. Khách hàng có thể chọn Xem cửa hàng trên hồ sơ Instagram của bạn để xem tất cả sản phẩm của bạn trên Instagram. Khách hàng cũng có thể nhấp vào bài đăng để xem sản phẩm được gắn thẻ rồi chọn Xem trên trang web để mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Nếu khách hàng nhấp vào sản phẩm được liệt kê trên Instagram để xem và mua sản phẩm đó, đơn hàng sẽ được liệt kê là giới thiệu bởi Instagram.

Để sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram, bạn cần có địa điểm hoạt động tại một quốc gia hoặc vùng được hỗ trợ bởi Instagram và sản phẩm của bạn cần đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm để bán hàng trên Facebook và Instagram của Meta.

Tìm hiểu thêm về cách thêm danh mục sản phẩm vào Instagram trong Trung tâm trợ giúp của Instagram.

Gắn thẻ sản phẩm

Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin trên Instagram. Những khách hàng tìm thấy sản phẩm được gắn thẻ trên Instagram có thể chạm vào liên kết để xem và mua sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Sản phẩm phải có sẵn trong danh mục trên Facebook và cửa hàng trực tuyến Shopify để được gắn thẻ trong bài viết hoặc tin trên Instagram.

Gắn thẻ sản phẩm trên Instagram

Sau khi được phê duyệt trong hồ sơ kinh doanh trên Instagram và đã thêm danh mục sản phẩm trên Facebook, bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin trên Instagram.

Để tìm hiểu thêm về gắn thẻ sản phẩm, xem Làm cách nào để gắn thẻ sản phẩm Instagram trong bài đăng trên Instagram?.

Gắn thẻ sản phẩm trong tin trên Instagram

Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong tin trên Instagram bằng cách sử dụng nhãn dán mua sắm. Bạn chỉ có thể gắn thẻ sản phẩm trên bài đăng tin có hình ảnh, không thể gắn trên video. Để tìm hiểu thêm về tin trên Instagram, xem Tin trong Trung tâm trợ giúp Instagram.

Chuyển hoặc xóa thẻ trên Instagram

Bạn có thể chuyển hoặc xóa thẻ sản phẩm trên Instagram. Để tìm hiểu thêm về chuyển hoặc xóa thẻ sản phẩm, tham khảo Làm thế nào để chuyển hoặc xóa sản phẩm đã gắn thẻ trên Instagram? trong Trung tâm trợ giúp Instagram.

Thay đổi mô tả sản phẩm

Để thay đổi mô tả, tên hoặc giá sản phẩm hiển thị trong thông tin chi tiết về thẻ sản phẩm, bạn cần chỉnh sửa sản phẩm đăng tải trên Shopify và đăng sản phẩm được cập nhật lên Facebook. Mô tả sản phẩm trên Instagram và Shopify phải giống nhau.

Nếu giá sản phẩm trên Instagram không chính xác, hãy đảm bảo giá sản phẩm và giá gốc trong Shopify chính xác. Bạn cũng có thể kiểm tra Công cụ quản lý thương mại của Facebook để đảm bảo sản phẩm không có ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc giảm giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí