Di chuyển sang Facebook và Instagram của Meta

Kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2022, Facebook và Instagram của Meta sẽ do Meta quản lý. Như vậy, Facebook và Instagram của Meta đang di chuyển sang một trải nghiệm ứng dụng mới. Bản cập nhật này tự động cài đặt và sau khi kênh được cập nhật, bạn sẽ nhận được thông báo trong Facebook và Instagram của Meta. Sau khi cập nhật Facebook và Instagram của Meta, bạn có thể liên hệ với Meta để được hỗ trợ hoặc Shopify để được hỗ trợ

Mức độ chia sẻ dữ liệu trên Facebook tương tự với trải nghiệm ứng dụng trước đó. Bạn có thể tiếp tục chọn cách thức thu thập và chia sẻ dữ liệu giữa cửa hàng trực tuyến của bạn và Facebook.

Điều khoản dịch vụ cho việc sử dụng Facebook và Instagram của Meta không thay đổi. Tham khảo Điều khoản và chính sách thương mại của Facebook để biết thêm thông tin.

Quảng cáo trên Facebook

Nếu bạn đang chạy bất kỳ chiến dịch Quảng cáo trên Facebook nào, các chiến dịch này vẫn sẽ hoạt động và bạn có thể tiếp tục theo dõi hiệu suất chiến dịch từ trang quản trị Shopify.

Sau khi cập nhật kênh bán hàng, bạn không thể chỉnh sửa chiến dịch đang hoạt động hoặc tạo chiến dịch mới từ trong trang quản trị Shopify. Thay vào đó, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook để tạo và quản lý các hoạt động tiếp thị mới dành cho Facebook và Instagram.

Kết nối Messenger và Instagram Direct với Shopify Inbox

Trong quá trình di chuyển, ứng dụng Messenger mới được cài đặt vào trang quản trị Shopify để kết nối Messenger và Instagram Direct với Shopify Inbox. Messenger tự động kết nối Messenger và Instagram Direct với Shopify Inbox.

Chọn không tham gia cập nhật Facebook và Instagram của Meta

Nếu không muốn tham gia cập nhật Facebook và Instagram của Meta, bạn cần gỡ cài đặt Facebook và Instagram của Meta khỏi trang quản trị Shopify.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Bên cạnh Facebook, nhấp vào Xóa.

  3. Trong cửa sổ Xóa Facebook, xác nhận bạn muốn xóa kênh, sau đó nhấp vào Xóa Facebook.

48 giờ sau khi bạn gỡ cài đặt kênh, yêu cầu xóa thông tin cá nhân của khách hàng khỏi kênh bán hàng này sẽ được gửi đến Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí