Messenger

Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng trên Messenger để cho phép khách hàng mua sắm trực tiếp từ các cuộc trò chuyện trong Messenger và để trả lời các câu hỏi của khách hàng trong một chuỗi tin nhắn duy nhất. Khách hàng cũng có thể nhận được thông báo tự động trong Messenger về đơn hàng của họ.

Khách hàng có thể liên hệ với bạn bằng cách nhấp vào Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) trong cửa hàng trực tuyến hoặc nhấp vào Message (Tin nhắn) trên trang Facebook của doanh nghiệp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí