Tùy chỉnh tin nhắn tự động trong Messenger

Sau khi thêm kênh Messenger, bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn tự động khách hàng nhận được trong Messenger và menu Messenger xuất hiện trong các cuộc trò chuyện.

Tùy chỉnh tin nhắn tự động trong Messenger

Khi bạn đang sử dụng kênh bán hàng trên Messenger, khách hàng sẽ nhận được xác nhận và thông tin cập nhật đơn hàng tự động trong Messenger. Bạn có thể tùy chỉnh các tin nhắn tự động này trong trang Customizations (Nội dung tùy chỉnh) của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Customizations (Nội dung tùy chỉnh), tìm mục Message templates (Mẫu tin nhắn) và chọn tên mẫu bạn muốn thay đổi: - Xác nhận đơn hàng
  • Thông tin cập nhật về vận chuyển
  • Lô hàng đã gửi đi để giao hàng
  • Đã giao lô hàng
  • Lời chào mừng
  • Giới thiệu bộ sưu tập
  • Thông điệp sản phẩm
  • Giới thiệu tùy chọn
  • Không có sản phẩm
 1. Trên trang Edit message (Chỉnh sửa tin nhắn), nhập nội dung tin nhắn tự động bạn muốn. Một số tùy chọn như Thông tin cập nhật về vận chuyển còn cho bạn tùy chỉnh nút sao chép xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
 2. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh menu Messenger

Bạn có thể tùy chỉnh menu hiển thị trong Messenger khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện với cửa hàng. Menu mặc định chứa các nút có chữ Shop now (Mua ngay), View website (Xem trang web) và Learn more (Tìm hiểu thêm). Bạn có thể thay đổi tên nút, tắt hoặc bật nút View website link (Xem liên kết trang web) hoặc nút Custom message (Tin nhắn tùy chỉnh) và tùy chỉnh cài đặt cho các nút trong trang Customizations (Nội dung tùy chỉnh) của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Messenger Menu (Menu Messenger), nhấp vào Customize Menu (Tùy chỉnh menu).
 2. Thay đổi theo ý muốn:

- Để thay đổi chữ hiển thị trên nút, nhập chữ vào một trong các trường Button name (Tên nút). - Để chuyển hướng nút liên kết trang web đến một URL, nhập URL vào trường Website link(Liên kết trang web). - Để đặt tin nhắn tự động cho khách hàng, hãy nhập tin nhắn vào mục CUSTOM MESSAGE (TIN NHẮN TÙY CHỈNH). - Chọn hoặc bỏ chọn hộp trong các mục VISIT WEBSITE LINK (TRUY CẬP LIÊN KẾT TRANG WEB) hoặc CUSTOM MESSAGE (TIN NHẮN TÙY CHỈNH) để bật hoặc tắt các nút này. Bạn không thể tắt nút SHOP NOW (MUA NGAY).

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí