Thêm nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) vào cửa hàng trực tuyến

Nếu đang sử dụng kênh Messenger, bạn có thể thêm nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) vào cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể dễ dàng liên hệ với bạn qua Facebook Messenger.

Khách hàng có thể nhấp vào nút để nhắn tin cho bạn qua Facebook Messenger.

Bật nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi)

Khi bạn bật nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi), nút sẽ xuất hiện trên mọi trang của cửa hàng trực tuyến trừ trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Message Us button (nút Gửi tin nhắn cho chúng tôi), nhấp vào Enable (Bật).

Tùy chỉnh nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi)

Sau khi bật nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi), bạn có thể thay đổi thiết kế, vị trí và kích cỡ nút trong trang Customizations (Nội dung tùy chỉnh).

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang Customizations (Tùy chỉnh), sử dụng menu thả xuống trong mục Message Us button (nút Gửi tin nhắn cho chúng tôi) để chọn thiết kế, vị trí và kích cỡ của nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) trên cửa hàng trực tuyến.

  2. Sau khi thực hiện thay đổi, nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem giao diện của các lựa chọn trên cửa hàng trực tuyến bằng cách nhấp vào View on your store (Xem trên cửa hàng). Bạn có thể thay đổi lại những cài đặt này bất cứ lúc nào.

Vô hiệu hóa nút Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Nếu bạn không muốn hiển thị nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể tắt nút này trong trang Customizations (Nội dung tùy chỉnh).

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang Customizations (Tùy chỉnh), trong mục Message Us button (nút Gửi tin nhắn cho chúng tôi), nhấp vào Disable (Tắt).

Bạn có thể bật nút Message Us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) bất cứ lúc nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí