Yêu cầu về tính đủ điều kiện của Facebook Messenger

Một số yêu cầu về tính đủ điều kiện để sử dụng kênh bán hàng trên Messenger:

  • Bạn cần có cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu khỏi cửa hàng trực tuyến.
  • Bạn cần có tài khoản Facebook với vai trò quản trị viên hoặc biên tập viên trên trang Facebook đã đăng. Tìm hiểu thêm về vai trò trên trang của Facebook. Tìm hiểu cách đăng trang Facebook.
  • Để gửi thông tin cập nhật tự động về đơn hàng, bạn cần bán sản phẩm bằng đơn vị tiền tệ được Facebook hỗ trợ. Nếu không, khách hàng không thể chọn nhận thông tin cập nhật về đơn hàng, mặc dù họ có thể mua sản phẩm trong các cuộc trò chuyện trên Messenger với cửa hàng trực tuyến của bạn. Tìm hiểu thêm về đơn vị tiền tệ được Facebook hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí