Thiết lập Facebook Messenger

Sau khi xác nhận tính đủ điều kiện của cửa hàng đối với kênh Messenger, bạn có thể thêm kênh đó vào Shopify.

Thêm kênh bán hàng trên Messenger

Các bước thực hiện:

  1. Sau khi xem lại điều khoản dịch vụ, nhấp vào Connect account (Kết nối tài khoản) và làm theo lời nhắc để cho phép Shopify xem hồ sơ công khai, quản lý Trang và gửi tin nhắn từ Trang bạn quản lý.

  2. Trong mục Facebook page (Trang Facebook), chọn trang Facebook bạn muốn kết nối với kênh Messenger, rồi nhấp vào Connect Page (Kết nối trang).

Xóa kênh bán hàng trên Messenger

Khi bạn xóa kênh Messenger, tiện ích khách hàng nhìn thấy trên trang thanh toán cũng sẽ bị xóa. Khách hàng sẽ ngừng nhận được thông tin cập nhật từ bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Messenger.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí