Facebook Shop

Lưu ý: Bạn không thể truy cập vào tính năng Cửa hàng trên Facebook sắp ra mắt qua kênh Facebook Shop. Sau ngày 19 tháng 5 năm 2020, bạn sẽ không thể cài đặt Facebook Shop qua Cửa hàng ứng dụng Shopify. Cửa hàng đã cài đặt Facebook Shop vẫn có thể sử dụng tính năng này và có thể cài đặt trong quá trình thiết lập kênh Instagram.

Bạn có thể hiển thị sản phẩm Shopify trên Trang Facebook nhờ sử dụng Facebook Shop.

Khi bạn thiết lập Facebook Shop, Facebook sẽ tạo một mục Cửa hàng trên Trang Facebook hiển thị sản phẩm trên Shopify của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với sản phẩm, đánh giá doanh số và thực hiện đơn hàng trong Shopify.

Facebook Shop là kênh bán hàng có trong tất cả các gói Shopify trả phí.

Lưu ý: Để hỗ trợ cửa hàng bán lẻ trong dịch COVID-19, Facebook đang quảng cáo thẻ quà tặng của cửa hàng bán lẻ đủ điều kiện đến khách hàng địa phương. Bạn không cần kênh bán hàng Facebook để kết nối sản phẩm thẻ quà tặng với Facebook.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí