Xử lý đơn hàng từ Facebook

Các đơn hàng mà khách hàng đặt trên Trang Facebook của bạn phải tuân theo các chính sách đã đăng của doanh nghiệp vì những đơn hàng này được thanh toán trên trang thanh toán của Shopify.

Xác định đơn hàng trên Facebook

Các đơn hàng được đặt trên Facebook và đồng bộ với Shopify qua Cửa hàng trên Facebook sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng trong Shopify. Đơn hàng xuất hiện khoảng một giờ sau khi được đặt. Bạn có thể lọc đơn hàng để chỉ hiển thị các đơn hàng đặt qua Facebook.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.
    1. Nhấp vào More filters (Các bộ lọc khác) > Kênh bán hàng. 4. Chọn Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook). 4. Nhấp vào Done (Đã xong). 5. Trên trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng bạn muốn xem.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí