Đăng sản phẩm trên Facebook với Cửa hàng trên Facebook

Sau khi bạn thiết lập Cửa hàng trên Facebook và Facebook đã kích hoạt mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook, bạn có thể đăng bộ sưu tập sản phẩm lên Facebook, tạo bộ sưu tập đặc biệt chỉ riêng trên Facebook hoặc ẩn các sản phẩm riêng lẻ để không hiển thị trên Facebook.

Sản phẩm bạn đặt là còn hàng trên Cửa hàng trên Facebook trong Shopify sẽ xuất hiện trên mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook. Những thay đổi bạn thực hiện đối với sản phẩm đã đăng được tự động đồng bộ với Facebook. Trước khi bán hàng trên Facebook, đảm bảo xem lại thỏa thuận thương nhân thương nhân thương mại của Facebook, bao gồm Chính sách thương mại nêu chi tiết sản phẩm nào bị cấm bán trên Facebook.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể thấy sản phẩm xuất hiện trên mục Shop (Cửa hàng) trước khi Facebook xác minh thông tin, khách hàng sẽ không nhìn thấy sản phẩm đến khi quá trình thiết lập được hoàn tất.

Bạn cũng có thể chia sẻ sản phẩm trên Facebook mà không cần bán hàng trên Facebook.

Lưu ý: Nếu mục Shop (Cửa hàng) không xuất hiện trên Trang Facebook, hãy đảm bảo không có lỗi trên trang Account (Tài khoản) của Cửa hàng trên Facebook trong Shopify, Trang Facebook đã được đăngvà Trang Facebook đang sử dụng mẫu Shopping (Mua sắm). Bạn có thể cần bật mục Shop (Cửa hàng) trong Facebook.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Để xuất hiện trên Facebook, sản phẩm phải đáp ứng một số yêu cầu:

Đặt sản phẩm là còn hàng trên Cửa hàng trên Facebook

Bạn có thể xem các sản phẩm có sẵn trên Cửa hàng trên Facebook trong trang Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook) > Publishing (Đăng) của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn không có sản phẩm nào trong cửa hàng, nhấp vào Add product (Thêm sản phẩm) để thêm sản phẩm vào cửa hàng. Nếu bạn có sản phẩm trong cửa hàng nhưng sản phẩm không có sẵn trên Cửa hàng trên Facebook, nhấp vào Make products available (Đặt sản phẩm là còn hàng) để truy cập trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn hiển thị trên Trang Facebook.

 3. Trong mục Product availability (Tình trạng còn hàng của sản phẩm) của trang thông tin chi tiết về sản phẩm, nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Trong hộp thoại Manage sales channels availability (Quản lý tình trạng còn hàng của kênh bán hàng), chọn Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook) rồi nhấp vào Done (Đã xong).

 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Facebook định dạng hình ảnh sản phẩm cho vừa với hình vuông. Nếu hình ảnh sản phẩm là ảnh dọc hoặc ảnh ngang, hình ảnh sẽ bị cắt trên Facebook. Bạn có thể cắt hình ảnh thành hình vuông nếu muốn đảm bảo hình ảnh hiển thị trên Facebook đúng cách.

Đặt bộ sưu tập là còn hàng trên cửa hàng trên Facebook

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem các bộ sưu tập có sẵn trên Cửa hàng trên Facebook trong trang Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook) > Publishing (Đăng). Nếu không có bộ sưu tập nào, bạn có thể đặt bộ sưu tập All products là còn hàng trên Cửa hàng trên Facebook để tất cả các sản phẩm có sẵn trên Cửa hàng trên Facebook sẽ xuất hiện trên Facebook. Bạn cũng có thể tạo bộ sưu tập thủ công dành riêng cho Facebook để kiểm soát sản phẩm sẽ xuất hiện trên Trang Facebook.

Bạn có thể có tối đa 50 bộ sưu tập có sẵn trên Cửa hàng trên Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên Facebook.

 3. Trong mục Product availability (Tình trạng còn hàng của sản phẩm) trên trang bộ sưu tập, nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Trong hộp thoại Manage sales channels availability (Quản lý tình trạng còn hàng của kênh bán hàng), chọn Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook) rồi nhấp vào Done (Đã xong).

 5. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu thay đổi đối với bộ sưu tập.

Lặp lại những bước này đối với các bộ sưu tập khác mà bạn muốn hiển thị trên Trang Facebook. Biểu ngữ bộ sưu tập nổi bật trên Facebook hiển thị 10 sản phẩm đầu tiên của bộ sưu tập đó.

Trạng thái đăng trên Facebook

Trang Publishing (Đăng) hiển thị danh sách các lỗi có thể cản trở thao tác đăng sản phẩm lên Trang Facebook. Bạn có thể sử dụng thông tin được liệt kê trong cột Issues (Vấn đề) để khắc phục mọi vấn đề về sản phẩm bạn đang cố gắng đăng lên Trang Facebook.

Ẩn sản phẩm và bộ sưu tập khỏi Facebook

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên bộ sưu tập hoặc sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Facebook.

 3. Trong mục Product availability (Tình trạng còn hàng của sản phẩm) trên trang thông tin chi tiết về bộ sưu tập hoặc sản phẩm, nhấp vào Manage (Quản lý).

 4. Trong hộp thoại Manage sales channels availability (Quản lý tình trạng còn hàng của kênh bán hàng), bỏ chọn Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook), rồi nhấp vào Done (Đã xong).

 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể xem các sản phẩm đã ẩn trên trang Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook) > Publishing (Đăng) trong Shopify.

Các bộ sưu tập ẩn

Khi bạn cung cấp bộ sưu tập cho Cửa hàng trên Facebook, Facebook sẽ dùng bộ sưu tập để xây dựng danh mục sản phẩm mới cho mục Shop (Cửa hàng). Khi ẩn hoặc xóa sản phẩm trong Shopify, bạn vẫn có thể nhìn thấy sản phẩm trên Trang Facebook. Trong trường hợp này, sản phẩm trong bộ sưu tập chỉ hiển thị với chủ sở hữu Trang Facebook và khách hàng không thể nhìn thấy các sản phẩm đó. Bạn có thể xóa sản phẩm trong Facebook để xóa sản phẩm khỏi danh mục sản phẩm.

Thay đổi thông tin chi tiết về sản phẩm

Các thay đổi về thông tin chi tiết của sản phẩm trong Shopify được tự động đồng bộ với Facebook. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị hình ảnh, tiêu đề hoặc giá của sản phẩm trên Facebook bằng cách chỉnh sửa sản phẩm trong Shopify. Bạn sẽ thấy các thay đổi trên Facebook sau khi đồng bộ hóa sản phẩm, quá trình này thường mất vài phút.

Xem sản phẩm được chia sẻ với Facebook

Bạn có thể xem danh sách sản phẩm có sẵn trên Facebook cũng như các lỗi sản phẩm trên trang Facebook Shop (Cửa hàng trên Facebook) > Publishing (Đăng) trong Shopify.

 1. Nhấp vào Publishing (Đăng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí