Thanh toán trên Instagram và Facebook

Khi thiết lập kênh Facebook, bạn có thể chọn giữa hai phương thức thanh toán: thanh toán trong cửa hàng Shopify hoặc thanh toán trên Facebook và Instagram. Tính năng thanh toán trên Facebook và Instagram hiện chỉ hỗ trợ các cửa hàng tại Hoa Kỳ.

Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram là sản phẩm của Facebook nên các yêu cầu về việc sử dụng phương thức thanh toán này sẽ do Facebook quyết định. Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram hiện do Shopify Payments cung cấp. Tìm hiểu thêm về Shopify Payments.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí