Thanh toán trên Instagram và Facebook

Khi thiết lập kênh Facebook, bạn có thể chọn giữa hai phương thức thanh toán: thanh toán trong cửa hàng Shopify hoặc thanh toán trên Facebook và Instagram. Tính năng thanh toán trên Facebook và Instagram hiện chỉ hỗ trợ các cửa hàng tại Hoa Kỳ.

Instagram là một sản phẩm của Facebook nên các yêu cầu đối với bán hàng trên Instagram sẽ do Facebook quyết định.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí