Xử lý đơn hàng đặt qua tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram

Khi khách hàng mua hàng qua tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram, đơn hàng sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng trong Shopify. Thông tin bổ sung về đơn hàng đặt trên Facebook và Instagram có trên trang chi tiết đơn hàng. Thông tin này bao gồm ID đơn hàng trên Facebook, số tiền thanh toán và thông tin chi tiết của khách hàng. Đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram mất 30 phút để đồng bộ với Shopify.

Thực hiện đơn hàng

Bạn cần thực hiện và quản lý đơn hàng đặt qua tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram từ Shopify. Theo điều khoản vận chuyển của Facebook,bạn cần thực hiện đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi đơn hàng được đặt trên Facebook hoặc Instagram. Bạn cũng cần theo dõi và xác nhận giao hàng đối với từng đơn hàng.

Không sử dụng Công cụ quản lý thương mại của Facebook để đánh dấu đơn hàng là đã vận chuyển, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng. Nếu không, bạn sẽ nhận được lỗi với đơn hàng liên quan trên Shopify. Bạn có thể hoàn lại toàn bộ hoặc một phần số tiền cho các đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Bạn cần xử lý đơn hàng trả lại và hoàn tiền trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được sản phẩm trả lại.

Tìm hiểu thêm về chi phí bán hàng của Trình quản lý thương mại từ Trung tâm trợ giúp Facebook Business.

Thực hiện hoàn tiền

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hoàn tiền.

  3. Nhấp vào Trả lại mặt hàng. Nếu đơn hàng được lưu trữ, bạn sẽ được nhắc hủy lưu trữ đơn hàng trước khi tiếp tục.

  4. Nhập số lượng mặt hàng trong đơn hàng đang được trả lại.

  5. Trong mục Tùy chọn vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn một trong các tùy chọn sau:

- Chọn Create return label (Tạo nhãn đổi trả) để tạo nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại cho khách hàng. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu địa điểm chính của bạn và địa chỉ giao hàng của khách hàng đều nằm ở Hoa Kỳ. - Chọn Nhập thông tin theo dõi và nhập Số theo dõiHãng vận chuyển nếu bạn có thông tin này. - Chọn No return shipping (Không vận chuyển đơn hàng trả lại) để tạo đơn hàng trả lại mà không có thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại.

  1. Nhấp vào Create return (Tạo đơn hàng trả lại).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí