Xử lý đơn hàng trong tính năng Thanh toán trên Instagram

Khi khách hàng trên Instagram mua sắm qua Thanh toán trên Instagram, đơn hàng sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng trong Shopify. Bạn có thể xem thêm thông tin về đơn hàng được đặt trên Instagram trên trang chi tiết đơn hàng, chẳng hạn như ID đơn hàng trên Facebook, số tiền thanh toán và thông tin chi tiết về khách hàng. Đơn hàng được đặt trên Instagram mất 30 phút để đồng bộ với Shopify.

Bạn cần thực hiện và quản lý đơn hàng trong Shopify. Theo điều khoản vận chuyển của Facebook, bạn cần vận chuyển đơn hàng trong vòng 3 ngày và giao sản phẩm trong vòng 10 ngày sau khi đơn hàng được đặt trên Instagram. Bạn cần theo dõi và xác nhận giao hàng đối với từng đơn hàng.

Không sử dụng Trình quản lý thương mại của Facebook để đánh dấu đơn hàng là "đã vận chuyển", hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng, nếu không, bạn sẽ nhận được lỗi với đơn hàng liên quan trên Shopify. Bạn có thể gửi đầy đủ hoặc một phần khoản hoàn tiền cho đơn hàng từ Shopify. Bạn cần xử lý đơn hàng trả lại và hoàn tiền trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được sản phẩm trả lại.

Tìm hiểu thêm về chi phí bán hàng của Trình quản lý thương mại từ Trung tâm trợ giúp Facebook Business.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí