Các khoản thanh toán cho tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram

Để sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram, bạn cần sử dụng Shopify Payments hoặc Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba.

Các khoản thanh toán từ các đơn hàng được đặt bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram được quản lý trong trang quản trị Shopify.

Shopify Payments

Tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram do Shopify Payments cung cấp. Việc sử dụng Shopify Payments cho phép bạn tập hợp tất cả quy trình thanh toán tại cùng một nơi. Với Shopify Payments, bạn sẽ không cần phải thiết lập tài khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc tài khoản thương nhân, hay phải nhập thông tin xác thực vào Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đã bật Shopify Payments, bạn sẽ nhận được thanh toán qua Shopify Payouts khi khách hàng thanh toán bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram.

Để biết thêm thông tin về Shopify Payments, vui lòng tham khảo Shopify Payments.

Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba

Nếu chưa bật Shopify Payments và thay vào đó sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, bạn có thể bật Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba. Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba cho phép sử dụng Shop Pay làm trang thanh toán nhanh cho cửa hàng trực tuyến, Facebook và Instagram.

Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn ở Hoa Kỳ và đáp ứng các yêu cầu của Shopify Payments, bạn có thể bật tùy chọn Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba.

Khi Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba được bật trong cửa hàng, bạn sẽ nhận được tiền thanh toán qua Shopify Payouts khi khách hàng thanh toán bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram.

Tìm hiểu thêm về Bật Shop Pay cho cổng thanh toán của bên thứ ba.

PayPal

Bật PayPal trong kênh bán hàng trên Facebook cho phép bạn chấp nhận các khoản thanh toán cho đơn hàng được đặt bằng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram. PayPal cho phép thanh toán qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tín dụng người mua hoặc số dư tài khoản PayPal.

Nếu cửa hàng của bạn đã bật PayPal, bạn sẽ nhận được tiền thanh toán qua PayPal khi khách hàng sử dụng PayPal để thanh toán trên Facebook và Instagram.

Nếu bạn mới sử dụng PayPal, các khoản thanh toán của bạn có thể bị tạm dừng. Tìm hiểu thêm tại Trung tâm trợ giúp của PayPal.

Tìm hiểu thêm về PayPal.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí