Đồng bộ sản phẩm vào Facebook để sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram

Danh mục sản phẩm trên kênh Facebook quản lý tất cả các sản phẩm có trên Instagram, Facebook và Facebook Marketing. Nếu đưa sản phẩm lên kênh Facebook, bạn có thể sử dụng kênh theo một trong những tính năng này. Tuy nhiên, khi sử dụng Thanh toán trên Facebook và Instagram, sẽ có thêm các yêu cầu để gắn thẻ sản phẩm và cho khách hàng thanh toán trên Facebook hoặc Instagram.

Facebook đánh giá tất cả sản phẩm bạn đưa lên kênh Facebook. Sản phẩm phải được phê duyệt trước khi niêm yết. Nếu bạn chỉnh sửa thông tin chi tiết của bất kỳ sản phẩm nào do Facebook phê duyệt, sản phẩm sẽ được Facebook đánh giá và phê duyệt lại.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Để đăng sản phẩm Shopify trong danh mục trên Facebook và sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram, sản phẩm cần có các thông tin sau:

  • Mô tả sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Danh mục sản phẩm của Google
  • Điều kiện sản phẩm

Sản phẩm được bán qua tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram không được bao gồm các khoản thuế trong giá bán.

Sản phẩm cũng cần được Facebook phê duyệt và không phải sản phẩm hạn chế được nêu trong Chính sách thương mại của Facebook.

Xử lý lỗi xuất bản sản phẩm

Khi đồng bộ sản phẩm sau khi thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram, bạn có thể gặp lỗi đăng sản phẩm. Nếu sản phẩm thiếu thông tin Facebook cần, bạn sẽ thấy cảnh báo trong mục Sản phẩm trên trang Overview (Tổng quan) của kênh Facebook. Khi có lỗi liên quan đến sản phẩm, bạn cần xử lý các lỗi này trước để có thể cố gắng đồng bộ lại sản phẩm với kênh Facebook.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify của cửa hàng, mở Kênh bán hàng > Facebook.

  2. Trong mục Sản phẩm, nhấp vào Xem sản phẩm để mở trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt. Tìm hiểu cách sử dụng trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt.

  3. Xem lại các lỗi xuất bản của sản phẩm và thực hiện thay đổi cần thiết đối với thông tin sản phẩm.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Lỗi xuất bản sản phẩm thường gặp

Sử dụng tài liệu tham khảo này để giúp xử lý lỗi sản phẩm khiến không thể đồng bộ sản phẩm với Facebook.

Lỗi xuất bản sản phẩm thường gặp và giải pháp
Lỗi Giải pháp
Thêm hình ảnh sản phẩm Nhấp vào phần giữ chỗ để tải lên hoặc chọn hình ảnh cho sản phẩm.
Chọn danh mục sản phẩm Nhập danh mục sản phẩm của Google phù hợp với sản phẩm. Một số danh mục còn yêu cầu thông tin bổ sung, như độ tuổi.
Khắc phục lỗi mẫu mã sản phẩm Thêm thông tin cho từng mẫu mã sản phẩm, như kích cỡ và màu sắc mẫu mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí