Yêu cầu khi bán hàng bằng phương thức Thanh toán trên Facebook và Instagram

Cửa hàng của bạn cần được Facebook phê duyệt để sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram. Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Chính sách thương mại của FacebookĐiều khoản dịch vụ của Shopify Payments.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với sản phẩm để sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram.

Yêu cầu tính đủ điều kiện

Để sử dụng tính năng Thanh toán trên Facebook và Instagram, cửa hàng phải đáp ứng Các yêu cầu về tính đủ điều kiện thương mại sau đây:

Yêu cầu về quyền truy cập Facebook

Thanh toán trên Facebook và Instagram đồng bộ sản phẩm của bạn trên Shopify với danh mục trên Facebook của doanh nghiệp để bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trên Instagram và bán sản phẩm qua Cửa hàng trên Facebook. Để sử dụng tính năng Thanh toán trên Instagram, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh của Facebook kết nối với Trang Facebook của doanh nghiệp bạn. Nếu muốn bán hàng trên Instagram, Trình quản lý kinh doanh của Facebook cũng phải được kết nối với tài khoản Instagram dành cho công việc của bạn. Nếu chưa có Trình quản lý kinh doanh hoặc Trang Facebook dành cho doanh nghiệp, bạn có thể tạo khi thiết lập kênh Facebook.

Trình quản lý kinh doanh của Facebook là công cụ cho phép bạn sắp xếp và quản lý các Trang cũng như tài khoản doanh nghiệp tại một nơi. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanh từ Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

Hiểu các vai trò và quyền trên Facebook

Trên Facebook, bạn cần có vai trò quản trị viên đối với Trang và Trình quản lý kinh doanh để có thể truy cập vào tất cả cài đặt của Facebook và thực hiện một số thay đổi nhất định. Trang và Trình quản lý kinh doanh có các quyền riêng đối với tài khoản, nghĩa là bạn cần vai trò quản trị viên đối với mỗi loại. Trình quản lý kinh doanh bạn chọn trong kênh Facebook phải là chủ sở hữu của trang Facebook trong quá trình đào tạo nhập môn. Nếu Trang Facebook thuộc sở hữu của Trình quản lý kinh doanh khác, Trang Facebook sẽ không được liệt kê làm tùy chọn kết nối. Nếu bạn không thể kết nối trang Facebook mong muốn, hãy kiểm tra xem Trình quản lý kinh doanh của Facebook mà bạn đang kết nối có sở hữu trang Facebook đó hay không hoặc thử kết nối với Trình quản lý kinh doanh khác.

Bạn sẽ thấy phần giới thiệu tổng quan về vai trò và quyền trên Facebook và đường liên kết đến nhiều tài nguyên khác trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Yêu cầu về chính sách vận chuyển và trả hàng

Để được phê duyệt bán hàng trên Instagram, cửa hàng cần đáp ứng các yêu cầu về chính sách vận chuyển và trả hàng sau đây:

  • Bạn cần thực hiện sản phẩm trong vòng 30 ngày kể từ khi đặt hàng.
  • Bạn phải chấp nhận đơn hàng trả lại trong 30 ngày sau khi giao sản phẩm.
  • Bạn cần theo dõi và xác nhận giao hàng đối với đơn hàng của bạn.
  • Đơn hàng sẽ được giao trong vòng 7 ngày kể từ khi được đánh dấu là đã thực hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí