Thiết lập Thanh toán trên Instagram

Bạn có thể thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram khi thiết lập Mua sắm trên Instagram trong kênh Facebook hoặc bất kỳ lúc nào trên trang Cài đặt trong kênh Facebook nếu đã kích hoạt Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Shop. Sau khi thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram, khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp từ trang kinh doanh trên Instagram và trang Facebook mà không cần phải rời khỏi ứng dụng Instagram hoặc Facebook.

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán giữa Trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram hoặc Cửa hàng trực tuyến Shopify trong cài đặt hoạt động thương mại trên kênh Facebook.

Những điều quan trọng cần cân nhắc

 • Shopify quyết định thuế bán hàng đối với sản phẩm mà bạn bán trên Instagram dựa trên mã số đăng ký thuế mà bạn cung cấp. Nếu doanh nghiệp của bạn đã đăng ký, bạn cần cung cấp mã số đăng ký thuế tiểu bang hợp lệ cho mỗi tiểu bang mà bạn có địa điểm thực tế. Bạn có thể sử dụng SSN (Số an sinh xã hội) làm mã số đăng ký thuế.
 • Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn cần đặt tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn trong cài đặt Vận chuyển của trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn vận chuyển bổ sung, ví dụ như vận chuyển nhanh.
 • Bạn cần kết nối tài khoản Facebook với tài khoản ngân hàng để có thể nhận thanh toán cho các đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Thanh toán rồi nhấp vào Go to Facebook (Mở Facebook) để nhập hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin ngân hàng vào Facebook trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.
 • Bạn cần thêm chính sách trả hàng đối với đơn hàng đặt trên Facebook và Instagram.
 • Có thể mất tối đa 48 giờ để Facebook phê duyệt sau khi hoàn tất thiết lập.
 • Phải thực hiện các đơn hàng được đặt trên Facebook và Instagram trong vòng 30 ngày. Nếu sử dụng dịch vụ in theo yêu cầu, bạn nên chọn Cửa hàng trực tuyến Shopify làm tùy chọn thanh toán do bạn không trực tiếp kiểm soát thời gian thực hiện.
 • Bạn cần cung cấp cho khách hàng số theo dõi giao hàng.
 • Chính sách trả hàng phải cho phép khách hàng trả lại sản phẩm trong tối thiểu 30 ngày.
 • Thanh toán trên Facebook và Instagram là sản phẩm của Facebook nên các yêu cầu về việc sử dụng phương thức thanh toán này sẽ do Facebook quyết định.
 • Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Chính sách thương mại của Facebook.
 • Sản phẩm bán trên Facebook và Instagram phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments.

Thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram khi bạn cài đặt kênh Facebook

 1. Trong mục Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Shop của trang Chào mừng của kênh Facebook, nhấp vào Bắt đầu thiết lập.
 2. Kết nối tài khoản Facebook, Trình quản lý kinh doanh, trang Facebook và tài khoản Instagram dành cho công việc của bạn.
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn khách hàng sử dụng: - Để khách hàng có thể thanh toán trong cửa hàng trực tuyến Shopify của bạn, hãy nhấp vào Cửa hàng Shopify, rồi nhấp vào Lưu.

  • Để khách hàng thanh toán trực tiếp trên Facebook hoặc Instagram, hoàn tất các bước sau:
   1. Chọn Facebook và Instagram rồi nhấp vào Lưu.
   2. Nhập thông tin chi tiết cửa hàng, bao gồm địa chỉ và thông tin liên hệ, rồi nhấp vào Lưu.
   3. Nhập thông tin thuế của bạn, rồi nhấp vào Lưu.
   4. Thiết lập tùy chọn Vận chuyển tiêu chuẩn, sau đó tạo các phương thức vận chuyển bổ sung. Bạn cũng nên chọn Cài đặt nâng cao để tạo các tùy chọn vận chuyển phức tạp hơn.
   5. Nhập chính sách trả hàng của bạn, rồi nhấp vào Lưu.
 4. Kết nối tài khoản Thương mại của Facebook của bạn.

 5. Đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện.

 6. Nhấp vào Finish Setup (Hoàn tất thiết lập).

Thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram trong trang Cài đặt của kênh Facebook

Nếu đang sử dụng Mua sắm trên Instagram hoặc Facebook Shop trong kênh Facebook và muốn thay đổi phương thức thanh toán, bạn có thể thiết lập Thanh toán trên Facebook và Instagram từ trang Cài đặt trong kênh Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Cài đặt trong kênh Facebook.
 2. Nhấp vào Commerce settings (Cài đặt thương mại).
 3. Trong mục Phương thức thanh toán, chọn phương thức thanh toán bạn muốn khách hàng sử dụng. Chọn Directly on Facebook and Instagram (Trực tiếp trên Facebook và Instagram) hoặc Your Shopify Online Store (Cửa hàng trực tuyến Shopify), rồi nhấp vào Lưu.
 4. Nhấp vào Start setup (Bắt đầu thiết lập).
 5. Thêm thông tin chi tiết cửa hàng và xác nhận địa chỉ cửa hàng cũng như thông tin liên hệ của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.
 6. Thêm thông tin thuế tiểu bang và nhấp vào Lưu.
 7. Thiết lập thông tin vận chuyển và nhấp vào Lưu.
 8. Hoàn tất thiết lập cài đặt Thanh toán.
 9. Nhấp vào Finish Setup (Hoàn tất thiết lập).

Bước tiếp theo

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí