Đồng bộ sản phẩm vào Facebook cho Thanh toán trên Instagram

Danh mục sản phẩm trên kênh bán hàng trên Facebook quản lý tất cả các sản phẩm có trên Instagram, Facebook và Facebook Marketing. Nếu cung cấp sản phẩm lên kênh bán hàng trên Facebook, bạn có thể sử dụng kênh bán hàng theo một trong những tính năng này. Tuy nhiên, khi sử dụng Thanh toán trên Instagram, sẽ có thêm các yêu cầu để gắn thẻ sản phẩm và cho khách hàng thanh toán trên Instagram.

Facebook đánh giá tất cả sản phẩm bạn cung cấp lên kênh bán hàng trên Facebook. Sản phẩm phải được phê duyệt trước khi được niêm yết trên Facebook. Nếu bạn chỉnh sửa thông tin chi tiết của bất kỳ sản phẩm nào do Facebook phê duyệt, sản phẩm phải được Facebook đánh giá và phê duyệt lại.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Để đăng sản phẩm Shopify trong danh mục trên Facebook và gắn thẻ trên Instagram, sản phẩm cần có các thông tin sau:

 • Mô tả sản phẩm
 • hình ảnh sản phẩm
 • Danh mục sản phẩm của Google
 • tình trạng sản phẩm

Sản phẩm cũng cần được Facebook phê duyệt và không phải sản phẩm hạn chế được nêu trong Chính sách thương mại của Facebook.

Xử lý lỗi xuất bản sản phẩm

Khi đồng bộ sản phẩm sau khi thiết lập Thanh toán trên Instagram, bạn có thể gặp lỗi đăng sản phẩm. Nếu sản phẩm thiếu thông tin Facebook cần, bạn sẽ thấy cảnh báo trong mục Sản phẩm trên trang Overview (Tổng quan) của kênh bán hàng trên Facebook. Khi có lỗi liên quan đến sản phẩm, bạn cần xử lý các lỗi này trước để có thể cố gắng đồng bộ lại sản phẩm với kênh bán hàng trên Facebook.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify của cửa hàng, mở Kênh bán hàng > Facebook.

 2. Trong mục Sản phẩm, nhấp vào View products (Xem sản phẩm) để mở trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt. Tìm hiểu cách sử dụng trang chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt.

 3. Xem lại các lỗi xuất bản của sản phẩm và thực hiện thay đổi cần thiết đối với thông tin sản phẩm.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý danh mục sản phẩm

Bạn có thể thêm danh mục sản phẩm từ trang Shopping (Mua sắm) vào hồ sơ kinh doanh trên Instagram.

Các bước thực hiện:

 1. Sử dụng Instagram, mở tùy chọn hồ sơ kinh doanh rồi vào mục Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Shopping (Mua sắm), sau đó xác nhận tài khoản Facebook.

  Nếu bạn không thấy mục Shopping (Mua sắm), chạm vào Edit Profile (Chỉnh sửa hồ sơ) rồi xác nhận bạn đã kết nối với trang kinh doanh trên Facebook.

 3. Chọn danh mục sản phẩm trên yourstore.myshopify.com.

 4. Chạm vào Done (Đã xong).

Lỗi xuất bản sản phẩm thường gặp

Sử dụng tài liệu tham khảo này để giúp xử lý lỗi sản phẩm khiến không thể đồng bộ sản phẩm với Facebook.

Lỗi xuất bản sản phẩm thường gặp và giải pháp
Lỗi Giải pháp
Thêm hình ảnh sản phẩm Nhấp vào phần giữ chỗ để tải lên hoặc chọn hình ảnh cho sản phẩm.
Chọn danh mục sản phẩm Nhập danh mục sản phẩm của Google phù hợp với sản phẩm. Một số danh mục còn yêu cầu thông tin bổ sung, như độ tuổi.
Khắc phục lỗi mẫu mã sản phẩm Thêm thông tin cho từng mẫu mã sản phẩm, như kích cỡ và màu sắc mẫu mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí