Hướng dẫn sử dụng nhanh kênh Facebook

Kênh Facebook cho phép bạn bán hàng trên cả Facebook và Instagram, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin chi tiết quan trọng về hiệu suất quảng cáo và khách hàng.

Để sử dụng kênh Facebook, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify trở lên. Để có thể bắt đầu sử dụng kênh Facebook, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh Facebook kết nối với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị viên cho Trình quản lý kinh doanh.

Yêu cầu và tư cách hợp lệ

Trước khi cài đặt kênh Facebook, bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng của bạn đáp ứng những yêu cầu này.

  • Để cài đặt kênh Facebook, bạn cần có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook trước khi cài đặt kênh bán hàng trong trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.
  • Thiết lập Trình quản lý kinh doanh của Facebook và trang Facebook của doanh nghiệp. Bạn phải đăng trang Facebook.
  • Mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh của Facebook, nhưng bạn có thể là quản trị viên của nhiều trang Facebook và có thể truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Bạn phải là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh của Facebook sở hữu một trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó để kết nối doanh nghiệp với kênh Facebook trong Shopify.
  • Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân của mình, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Bắt đầu sử dụng kênh Facebook

Nếu đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện, bạn có thể thiết lập kênh Facebook.

Bạn có thể sử dụng ba tính năng để phát triển doanh nghiệp bằng kênh Facebook:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí