Hướng dẫn sử dụng nhanh kênh Facebook

Kênh Facebook cho phép bạn bán hàng trên cả Facebook và Instagram, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin chi tiết quan trọng về hiệu suất quảng cáo và khách hàng.

Để sử dụng kênh Facebook, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify trở lên. Để có thể bắt đầu sử dụng kênh Facebook, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh Facebook kết nối với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị viên cho Trình quản lý kinh doanh.

Yêu cầu và tư cách hợp lệ

Trước khi cài đặt kênh Facebook, bạn cần đảm bảo rằng cửa hàng của bạn đáp ứng những yêu cầu này.

  • Để cài đặt kênh Facebook, bạn cần có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook trước khi cài đặt kênh bán hàng trong trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.
  • Để sử dụng kênh Facebook, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify trở lên.
  • Thiết lập Trình quản lý kinh doanh của Facebook được kết nối với cả trang Facebook của doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo có quyền quản trị đối với Trình quản lý kinh doanh.
  • Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân của mình, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.
  • Tài khoản Facebook của bạn cần có quyền quản trị trên trang Facebook bạn muốn thêm.
  • Trang Facebook phải là trang đã đăng.
  • Bạn có thể là quản trị viên trên nhiều trang Facebook và truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh của Facebook duy nhất. Tuy nhiên, mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh của Facebook duy nhất. Bạn phải là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh của Facebook sở hữu trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó để kết nối trang Facebook với kênh Facebook trong Shopify.

Cài đặt kênh Facebook hiện tại

Nếu bạn chưa kết nối kênh Facebook, kênh bán hàng Instagram hoặc Facebook Shop với cửa hàng, hãy cài đặt kênh Facebook.

Nếu bạn đã cài đặt kênh Facebook hiện tại trong cửa hàng, hãy chuyển sang phiên bản hiện tại. Sau khi cài đặt kênh Facebook hiện tại, bạn có thể thiết lập các tính năng sau: kênh bán hàng Instagram, tiếp thị trên Facebook và Facebook Shop.

Chia sẻ dữ liệu Facebook dành cho quảng cáo trên Facebook và Instagram

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí