Trải nghiệm khách hàng

Sau khi tài khoản của bạn được Facebook xác minh, mục Cửa hàng sẽ xuất hiện trên Trang Facebook của bạn. Đây là nơi sản phẩm và bộ sưu tập của bạn hiển thị khi chúng được đưa lên Facebook Shop. Bạn có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Facebook thêm nút Shop Now (Mua ngay) trên Trang Facebook chính liên kết đến mục Shop (Cửa hàng) trên Trang Facebook của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi với nút trên Facebook, trong đó có cách liên kết nút với cửa hàng trực tuyến Shopify.

Truy vấn của khách hàng

Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn qua Trang Facebook bằng cách sử dụng Messenger và bạn có thể trả lời với tư cách doanh nghiệp. Nếu bạn thêm kênh Messenger, khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp trong cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng hệ thống tự động.

Khách hàng cũng có thể liên hệ với bạn qua email bằng cách sử dụng nút Contact Seller (Liên hệ với người bán) trong biên lai và Purchase History (Lịch sử mua hàng) trong Facebook. Nút này sẽ chuyển tiếp truy vấn của khách hàng đến email hỗ trợ khách hàng bạn có trên hồ sơ với Shopify.

Thông tin khách hàng

Facebook yêu cầu bạn xử lý thông tin khách hàng thu thập được qua Facebook Shop theo Thỏa thuận thương nhân thương mại của Facebook.

Thanh toán

Khi khách hàng chọn sản phẩm để mua trong Trang Facebook, họ sẽ được chuyển đến trang thanh toán của Shopify để nhập thông tin thanh toán. Khách hàng trên Facebook chỉ có thể mua một sản phẩm mỗi lần vì họ sẽ được tự động chuyển hướng từ Facebook để thanh toán trên Shopify. Họ sẽ tự động nhận được email xác nhận về đơn hàng từ cửa hàng và đơn hàng của họ sẽ xuất hiện trên trang Đơn hàng trong Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí