Instagram

Lưu ý: Không thể cài đặt kênh bán hàng trên Instagram qua Cửa hàng ứng dụng Shopify nữa. Các cửa hàng hiện đang cài đặt kênh bán hàng Instagram vẫn có thể sử dụng kênh này. Hiện tại, bạn có thể bán hàng trên Facebook và sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram bằng kênh bán hàng mới trên Facebook.

Bán sản phẩm trên Instagram bằng cách gắn thẻ khi các sản phẩm đó xuất hiện trong bài đăng và tin trên Instagram. Những khách hàng tìm thấy sản phẩm được gắn thẻ trên Instagram có thể chạm vào liên kết để xem và mua sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Để sử dụng kênh bán hàng trên Instagram, bạn cần có mặt tại quốc gia được hỗ trợ bởi Instagram.

Lưu ý: Cửa hàng đã thiết lập gắn thẻ sản phẩm qua kênh Instagram trước ngày 19 tháng 05 năm 2020 hiện có thể truy cập Cửa hàng trên Facebook.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí