Mua sắm trên Instagram

Bạn có thể bán sản phẩm trên Instagram bằng cách sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram trong kênh Facebook. Mua sắm trên Instagram sẽ tạo cửa hàng trên hồ sơ Instagram của bạn và cho phép bạn gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin. Khách hàng có thể chọn View Shop (Xem cửa hàng) trên hồ sơ Instagram của bạn để xem tất cả sản phẩm của bạn trên Instagram. Khách hàng cũng có thể nhấp vào bài viết để xem sản phẩm được gắn thẻ, rồi chọn View on Website (Xem trên trang web) để mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Nếu khách hàng nhấp vào sản phẩm được liệt kê trên Instagram để xem và mua sản phẩm đó, đơn hàng sẽ được liệt kê là giới thiệu bởi Instagram.

Để sử dụng tính năng Mua sắm trên Instagram, bạn cần có địa điểm hoạt động tại một quốc gia hoặc vùng được hỗ trợ bởi Instagram và sản phẩm của bạn cần đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm để bán hàng trên kênh Facebook.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí