Thiết lập kênh Instagram

Lưu ý: Để sử dụng kênh Instagram, bạn cần có địa điểm hoạt động tại quốc gia được hỗ trợ bởi Instagram.

Kênh Instagram của Shopify kết nối sản phẩm bạn có trong Shopify với hồ sơ kinh doanh trên Instagram. Trước khi thêm kênh, đảm bảo rằng bạn có trang kinh doanh trên Facebook và đã thêm sản phẩm vào danh mục Facebook. Bạn có thể tạo danh mục sản phẩm trên Facebook bằng cách thiết lập Facebook Shop.

Thêm kênh Instagram

Các bước thực hiện:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản Facebook để xác thực tài khoản Instagram trên kênh bán hàng.

Sau khi thêm hồ sơ kinh doanh trên Instagram, tài khoản của bạn sẽ được Instagram đánh giá quyền truy cập vào tính năng. Shopify không thể bật tính năng gắn thẻ sản phẩm cho cửa hàng. Khi được phê duyệt, bạn sẽ thấy thông báo trong hồ sơ kinh doanh trên Instagram. Nếu có thắc mắc về tính đủ điều kiện của cửa hàng, bạn có thể tìm trợ giúp tại Trung tâm trợ giúp của Instagram.

Quản lý danh mục sản phẩm

Bạn có thể thêm danh mục sản phẩm từ trang Shopping (Mua sắm) vào tùy chọn hồ sơ kinh doanh trên Instagram.

Các bước thực hiện:

  1. Sử dụng Instagram, mở tùy chọn hồ sơ kinh doanh rồi vào mục Settings (Cài đặt).
  2. Chạm vào Shopping (Mua sắm), sau đó xác nhận tài khoản Facebook.

    Nếu bạn không thấy mục Shopping (Mua sắm), chạm vào Edit Profile (Chỉnh sửa hồ sơ) rồi xác nhận bạn đã kết nối với Trang kinh doanh trên Facebook.

  3. Chọn danh mục sản phẩm trên yourstore.myshopify.com.

  4. Chạm vào Done (Đã xong).

Thay đổi mô tả sản phẩm

Để thay đổi mô tả, tên hoặc giá sản phẩm hiển thị trong thông tin chi tiết về thẻ sản phẩm, bạn cần chỉnh sửa hồ sơ niêm yết sản phẩm trong Shopify và đăng sản phẩm được cập nhật lên Facebook.

Lưu ý: Mô tả sản phẩm trên Instagram và Shopify phải giống nhau.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí