Gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng Instagram

Lưu ý: Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong Instagram nếu bạn ở quốc gia được hỗ trợ bởi Instagram.

Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin trên Instagram. Những khách hàng tìm thấy sản phẩm được gắn thẻ trên Instagram có thể chạm vào liên kết để xem và mua sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Sản phẩm phải có sẵn trong danh mục trên Facebook và cửa hàng trực tuyến Shopify để được gắn thẻ trong bài đăng hoặc tin trên Instagram.

Gắn thẻ sản phẩm trên Instagram

Khi nhận thấy đã được phê duyệt trong hồ sơ kinh doanh trên Instagram và đã thêm danh mục sản phẩm trên Facebook, bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong bài đăng và tin trên Instagram.

Để tìm hiểu thêm về gắn thẻ sản phẩm, xem Làm cách nào để gắn thẻ sản phẩm Instagram trong bài đăng trên Instagram?.

Lưu ý: Khi gắn thẻ sản phẩm trên Instagram có hơn một mẫu mã trong Shopify, bạn cần chọn một mẫu mã cho thẻ sản phẩm.

Gắn thẻ sản phẩm trong tin trên Instagram

Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm trong tin trên Instagram bằng nhãn dán mua sắm. Bạn chỉ có thể gắn thẻ sản phẩm trên bài viết có hình ảnh, không thể gắn trên video. Để tìm hiểu thêm về tin trên Instagram, xem Tin trong Trung tâm trợ giúp của Instagram.

Chuyển hoặc xóa thẻ trên Instagram

Bạn có thể chuyển hoặc xóa thẻ sản phẩm trên Instagram. Để tìm hiểu thêm về chuyển hoặc xóa thẻ sản phẩm, xem Làm thế nào để chuyển hoặc xóa sản phẩm đã gắn thẻ trên Instagram? trong Trung tâm trợ giúp Instagram.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí