Facebook Messenger

Bạn có thể trao đổi với khách hàng qua Facebook Messenger trong kênh Facebook. Messenger kết nối với Shopify Ping để cho phép bạn gửi và nhận tất cả tin nhắn tại cùng một nơi. Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn từ trang kinh doanh Facebook của bạn bằng cách sử dụng nút Message us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi).

Messenger cho phép bạn nhận tin nhắn và trao đổi với khách hàng qua Facebook Messenger bằng cách sử dụng Shopify Ping. Trước khi thêm Messenger, hãy đảm bảo rằng bạn đã có trang kinh doanh Facebook.

Sử dụng Shopify Ping để truy cập mọi tin nhắn của khách hàng tại một địa điểm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí