Facebook Messenger

Bạn có thể trao đổi với khách hàng qua Facebook Messenger trong kênh Facebook. Messenger sẽ kết nối với Shopify Inbox để bạn có thể gửi và nhận tất cả tin nhắn tại cùng một nơi. Khách hàng có thể nhắn tin cho bạn từ trang kinh doanh trên Facebook bằng nút Gửi tin nhắn cho chúng tôi.

Messenger cho phép bạn nhận tin nhắn và trao đổi với khách hàng qua Facebook Messenger bằng Shopify Inbox. Trước khi thêm Messenger, hãy đảm bảo bạn đã có trang kinh doanh trên Facebook.

Dùng Shopify Inbox để truy cập mọi tin nhắn của khách hàng tại một địa điểm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí