Thêm Messenger

Tính năng Facebook Messenger trong kênh Facebook cho phép bạn kết nối Facebook Messenger với Shopify Ping. Sau khi kích hoạt tính năng Messenger trong kênh Facebook, bạn có thể gửi và nhận tin nhắn từ Facebook Messenger trong Ping. Trước khi thêm Messenger, hãy đảm bảo rằng bạn đã có trang kinh doanh Facebook.

Sử dụng Shopify Ping để truy cập tất cả tin nhắn của khách hàng tại một địa điểm.

Cài đặt Shopify Ping

Trước khi thêm Messenger vào kênh Facebook, bạn cần cài đặt Shopify Ping. Shopify Ping cho phép bạn chia sẻ sản phẩm và ưu đãi giảm giá, cũng như quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Cài đặt Shopify Ping trên một trong các thiết bị di động sau: - iPhone

  2. Mở Shopify Ping, sau đó đăng nhập vào tài khoản Shopify của bạn.

Để biết thêm thông tin về thiết lập Shopify Ping, tham khảo Thiết lập Shopify Ping.

Thêm Messenger vào kênh Facebook

Có thể thêm Messenger từ trang Overview (Tổng quan) trên kênh Facebook bất kỳ lúc nào. Nếu Facebook Shop, Instagram Shopping hoặc Facebook Marketing đã được thiết lập trong kênh Facebook của cửa hàng, một số bước có thể đã hoàn tất.

Trước khi thêm Messenger vào kênh Facebook, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập kênh Facebook và trang Facebook của bạn có nút Message us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi). Để tìm hiểu thêm về cách thêm nút Message us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi), tham khảo Cách thêm nút thao tác vào Trang Facebook?.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook > Overview (Tổng quan).
  2. Trong mục Messenger, nhấp vào Set up to start (Thiết lập để bắt đầu).
  3. Nhấp vào Confirm (Xác nhận) để ủy quyền Shopify Ping làm việc với Messenger.
  4. Nhấp vào Go to Facebook (Vào Facebook) để thiết lập nút Messenger. Trang Facebook của doanh nghiệp phải có nút Message us (Gửi tin nhắn cho chúng tôi) để hoàn tất bước này.
  5. Nhấp vào Go to Shopify Ping (Vào Shopify Ping) và đăng nhập vào Shopify Ping để hoàn tất thiết lập Messenger.
  6. Nhấp vào Finish (Hoàn tất) trên trang Set up Facebook Messenger (Thiết lập Facebook Messenger).

Giờ đây, bạn đã có thể trả lời bằng Shopify Ping khi có khách hàng nhắn tin trên Facebook Messenger.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí