Di chuyển sang kênh bán hàng trên Facebook mới

Kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2022, kênh bán hàng trên Facebook sẽ do Meta quản lý. Như vậy, kênh bán hàng trên Facebook đang di chuyển sang một trải nghiệm ứng dụng mới. Bản cập nhật này tự động cài đặt và sau khi kênh được cập nhật, bạn sẽ nhận được thông báo trong kênh bán hàng trên Facebook. Sau khi cập nhật kênh bán hàng trên Facebook, bạn có thể liên hệ với Meta để được hỗ trợ hoặc Shopify để được hỗ trợ

Mức độ chia sẻ dữ liệu trên Facebook tương tự với trải nghiệm ứng dụng trước đó. Bạn có thể tiếp tục chọn cách thức thu thập và chia sẻ dữ liệu giữa cửa hàng trực tuyến của bạn và Facebook.

Điều khoản dịch vụ trong sử dụng kênh bán hàng trên Facebook không thay đổi. Tham khảo Điều khoản và chính sách thương mại của Facebook để biết thêm thông tin.

Quảng cáo trên Facebook

Nếu bạn đang chạy bất kỳ chiến dịch Quảng cáo trên Facebook nào, các chiến dịch này vẫn sẽ hoạt động và bạn có thể tiếp tục theo dõi hiệu suất chiến dịch từ trang quản trị Shopify.

Sau khi cập nhật kênh bán hàng, bạn không thể chỉnh sửa chiến dịch đang hoạt động hoặc tạo chiến dịch mới từ trong trang quản trị Shopify. Thay vào đó, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo Facebook để tạo và quản lý các hoạt động tiếp thị mới dành cho Facebook và Instagram.

Kết nối Messenger và Instagram Direct với Shopify Inbox

Trong quá trình di chuyển, ứng dụng Messenger mới được cài đặt vào trang quản trị Shopify để kết nối Messenger và Instagram Direct với Shopify Inbox. Messenger tự động kết nối Messenger và Instagram Direct với Shopify Inbox.

Chọn không tham gia cập nhật kênh bán hàng trên Facebook

Nếu không muốn tham gia cập nhật kênh bán hàng trên Facebook, bạn cần gỡ cài đặt kênh bán hàng Facebook khỏi trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Bên cạnh Facebook, nhấp vào Xóa.

  3. Trong cửa sổ Xóa Facebook, xác nhận bạn muốn xóa kênh, sau đó nhấp vào Xóa Facebook.

48 giờ sau khi bạn gỡ cài đặt kênh, yêu cầu xóa thông tin cá nhân của khách hàng khỏi kênh bán hàng này sẽ được gửi đến Facebook.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí