Đăng sản phẩm lên Facebook với Facebook Shop

Sau khi bạn thiết lập kênh bán hàng trên Facebook Shop và Facebook đã kích hoạt mục Cửa hàng trên Trang Facebook, bạn có thể đăng bộ sưu tập sản phẩm lên Facebook.

Nếu đang sử dụng kênh Facebook, bạn có thể tạo bộ sưu tập bằng các sản phẩm có sẵn trong Công cụ quản lý thương mại trên Facebook.

Sản phẩm bạn đưa lên Facebook Shop trong Shopify xuất hiện trong mục Cửa hàng trên Trang Facebook. Những thay đổi trên sản phẩm đã đăng được tự động đồng bộ với Facebook. Hãy nhớ xem lại Thỏa thuận thương nhân thương mại Facebook bao gồm Chính sách thương mại nêu rõ các sản phẩm bị cấm kinh doanh trên Facebook trước khi bắt đầu bán hàng trên Facebook.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể thấy sản phẩm xuất hiện trên mục Shop (Cửa hàng) trước khi Facebook xác minh thông tin, khách hàng sẽ không nhìn thấy sản phẩm đến khi quá trình thiết lập được hoàn tất.

Bạn cũng có thể chia sẻ sản phẩm trên Facebook mà không cần bán hàng trên Facebook.

Lưu ý: Nếu mục Cửa hàng không xuất hiện trên Trang Facebook của bạn, đảm bảo rằng không xảy ra lỗi trên kênh bán hàng trên Facebook trong Shopify, Trang Facebook của bạn đã được đăng và Trang Facebook đang sử dụng mẫu Shopping (Mua sắm). Bạn có thể cần kích hoạt mục Shop trong Facebook.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Để xuất hiện trên Facebook, sản phẩm phải đáp ứng một số yêu cầu:

Lưu ý: Nếu đang sử dụng kênh bán hàng Facebook Shop, bạn cũng cần đưa bộ sưu tập lên kênh.

Đưa sản phẩm lên kênh Facebook

Bạn có thể xem sản phẩm có sẵn trên Facebook Shop bằng cách nhấp vào Facebook sales channel (Kênh bán hàng trên Facebook) > Overview (Tổng quan) > View products (Xem sản phẩm) trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn không có sản phẩm nào trong cửa hàng, nhấp vào Thêm sản phẩm để thêm sản phẩm vào cửa hàng. Nếu bạn có sản phẩm trong cửa hàng nhưng sản phẩm không có sẵn trên Facebook Shop, nhấp vào Cung cấp sản phẩm để truy cập trang Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn hiển thị trên Trang Facebook.

 3. Trong mục Tình trạng còn hàng của sản phẩm của trang chi tiết về sản phẩm, nhấp vào Quản lý.

 4. Trong hộp thoại Quản lý tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng, chọn Facebook Shop rồi nhấp vào Xong.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Facebook định dạng hình ảnh sản phẩm cho vừa với hình vuông. Nếu hình ảnh sản phẩm là ảnh dọc hoặc ảnh ngang, hình ảnh sẽ bị cắt trên Facebook. Bạn có thể cắt hình ảnh thành hình vuông nếu muốn đảm bảo hình ảnh hiển thị trên Facebook đúng cách.

Trạng thái sản phẩm trên Facebook

Mục Product status (Trạng thái sản phẩm) của trang Overview (Tổng quan) hiển thị trạng thái của sản phẩm có trên kênh Facebook và cho biết nếu xảy ra lỗi. Để xem danh sách lỗi, nhấp vào View products (Xem sản phẩm). Sử dụng thông tin được liệt kê trong cột Issues (Sự cố) để khắc phục bất kỳ vấn đề nào về sản phẩm.

Ẩn sản phẩm khỏi kênh Facebook

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Facebook.

 3. Trong mục Tình trạng còn hàng của sản phẩm của trang chi tiết về sản phẩm, nhấp vào Quản lý.

 4. Trong hộp thoại Quản lý tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng, bỏ chọn Facebook Shop, rồi nhấp vào Xong.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể xem các sản phẩm đã ẩn trên trang Facebook Shop > Đăng trong Shopify.

Các bộ sưu tập ẩn

Khi bạn đưa bộ sưu tập lên Facebook Shop, Facebook sẽ dùng bộ sưu tập đó để xây dựng danh mục sản phẩm mới cho mục Cửa hàng. Khi ẩn hoặc xóa sản phẩm trong Shopify, bạn vẫn có thể nhìn thấy sản phẩm trên Trang Facebook. Trong trường hợp này, sản phẩm trong bộ sưu tập chỉ hiển thị với chủ sở hữu Trang Facebook và khách hàng không thể nhìn thấy các sản phẩm đó. Bạn có thể xóa sản phẩm trong Facebook để xóa sản phẩm khỏi danh mục sản phẩm.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể ẩn bộ sưu tập nếu đang sử dụng kênh bán hàng Facebook Shop và không phải tính năng Facebook Shop trong kênh Facebook mới.

Thay đổi chi tiết về sản phẩm

Các thay đổi về thông tin chi tiết của sản phẩm trong Shopify được tự động đồng bộ với Facebook. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị hình ảnh, tiêu đề hoặc giá của sản phẩm trên Facebook bằng cách chỉnh sửa sản phẩm trong Shopify. Bạn sẽ thấy các thay đổi trên Facebook sau khi đồng bộ hóa sản phẩm, quá trình này thường mất vài phút.

Xem sản phẩm được chia sẻ với Facebook

Để xem danh sách các sản phẩm có trên Facebook cũng như các lỗi sản phẩm, mở mục Product status (Trạng thái sản phẩm) của kênh Facebook trong trang quản trị Shopify.

 1. Nhấp vào Publishing (Đăng).

Đưa bộ sưu tập lên Facebook Shop

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem các bộ sưu tập có sẵn trên Facebook Shop trên trang Facebook Shop > Đăng. Nếu cửa hàng không có bộ sưu tập nào, bạn có thể nhập "Tất cả sản phẩm" làm tên bộ sưu tập để hiển thị trên Facebook tất cả sản phẩm có sẵn trong Facebook Shop. Bạn cũng có thể tạo bộ sưu tập thủ công dành riêng cho Facebook để kiểm soát sản phẩm nào sẽ hiển thị trên Trang Facebook của bạn.

Bạn có thể có tối đa 50 bộ sưu tập trên Facebook Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên Facebook.

 3. Trong mục Tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang bộ sưu tập, nhấp vào Quản lý.

 4. Trong hộp thoại Quản lý tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng, chọn Facebook Shop rồi nhấp vào Xong.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Lặp lại những bước này đối với các bộ sưu tập khác mà bạn muốn hiển thị trên Trang Facebook. Biểu ngữ bộ sưu tập nổi bật trên Facebook hiển thị 10 sản phẩm đầu tiên của bộ sưu tập đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí