Đăng sản phẩm trên kênh Facebook

Sau khi bạn thiết lập kênh Facebook, sản phẩm Shopify của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với Facebook. Bạn có thể chọn sản phẩm mà bạn đưa lên kênh trong trang Sản phẩm hoặc bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên kênh Facebook.

Khi đưa sản phẩm lên kênh Facebook, sản phẩm sẽ được đưa lên tất cả các tính năng mà bạn đã thiết lập trong kênh Facebook. Do tất cả các tính năng của kênh Facebook có chung một danh mục sản phẩm, bạn không thể chỉ đưa sản phẩm lên một tính năng của kênh Facebook nếu bạn đã thiết lập nhiều tính năng. Ví dụ: Nếu bạn đã thiết lập cả Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram trong kênh Facebook và đưa sản phẩm lên kênh Facebook, sản phẩm sẽ được đưa lên cả Facebook Shop và Mua sắm trên Instagram.

Bộ sưu tập trong Shopify không đồng bộ với Facebook. Bạn có thể tạo bộ sưu tập cho Facebook bằng các sản phẩm có sẵn trong Công cụ quản lý thương mại trên Facebook.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Nếu muốn đưa sản phẩm lên Facebook, sản phẩm phải đáp ứng một số yêu cầu:

Đưa sản phẩm lên kênh Facebook

Để xem các sản phẩm đã được đưa lên kênh Facebook, trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook > Overview (Tổng quan) > View products (Xem sản phẩm).

Nếu bạn không có sản phẩm nào trong cửa hàng, hãy nhấp vào Thêm sản phẩm để thêm sản phẩm vào cửa hàng.

Bước 1: Kiểm tra tình trạng còn hàng của sản phẩm trên kênh bán hàng trên Facebook

 1. Kiểm tra để đảm bảo đã đăng sản phẩm lên kênh bán hàng trên Facebook trên trang Sản phẩm.

 2. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).

 3. Trong mục Tình trạng còn hàng, chọn Không còn hàng trên Facebook.

 4. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bước 2: Đưa sản phẩm lên kênh bán hàng trên Facebook

 1. Nếu bạn muốn đưa sản phẩm lên Facebook, hãy thực hiện một trong những cách sau:

 2. Nhấp vào Thao tác khác > Thêm kênh có sẵn....

 3. Trong cửa sổ hộp thoại mới, chọn Facebook.

 4. Nhấp vào Make products available (Hiển thị sản phẩm).

Trạng thái sản phẩm trên Facebook

Mục Product status (Trạng thái sản phẩm) của trang Overview (Tổng quan) hiển thị trạng thái của sản phẩm có trên kênh Facebook và cho biết nếu xảy ra lỗi. Để xem danh sách lỗi, nhấp vào View products (Xem sản phẩm). Sử dụng thông tin được liệt kê trong cột Issues (Sự cố) để khắc phục bất kỳ vấn đề nào về sản phẩm.

Ẩn sản phẩm khỏi kênh Facebook

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Facebook.

 3. Trong mục Tình trạng còn hàng của sản phẩm của trang chi tiết về sản phẩm, nhấp vào Quản lý.

 4. Trong hộp thoại Quản lý tình trạng còn hàng tại kênh bán hàng, bỏ chọn Facebook Shop, rồi nhấp vào Xong.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi chi tiết về sản phẩm

Các thay đổi về thông tin chi tiết của sản phẩm trong Shopify được tự động đồng bộ với Facebook. Bạn có thể thay đổi cách hiển thị hình ảnh, tiêu đề hoặc giá của sản phẩm trên Facebook bằng cách chỉnh sửa sản phẩm trong Shopify. Bạn sẽ thấy các thay đổi trên Facebook sau khi đồng bộ hóa sản phẩm, quá trình này thường mất vài phút.

Xem sản phẩm được chia sẻ với Facebook

Để xem danh sách các sản phẩm có trên Facebook cũng như các lỗi sản phẩm, mở mục Product status (Trạng thái sản phẩm) của kênh Facebook trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí