Thiết lập kênh bán hàng trên Facebook

Trước khi có thể bắt đầu bán hàng trên Facebook hoặc tạo các chiến dịch quảng cáo Facebook trên Shopify, bạn cần thiết lập kênh Facebook của Shopify.

Kênh bán hàng trên Facebook hiện tại có một danh mục sản phẩm dành cho Facebook Marketing, Instagram và Facebook Shop. Tất cả các sản phẩm trong danh mục của bạn đều có trên cả ba kênh và nếu bạn đặt một sản phẩm là hết hàng, sản phẩm đó sẽ bị xóa khỏi cả ba kênh.

Chú ý: Nếu bạn cài đặt kênh bán hàng trên Facebook và kết nối mọi tài khoản liên kết, việc ngắt kết nối bất kỳ tài khoản nào trong số đó đều có thể dẫn đến việc ngắt kết nối tất cả các tính năng đang hoạt động của Facebook.

Yêu cầu cơ bản

Để sử dụng kênh bán hàng trên Facebook, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify hoặc cao hơn. Để có thể bắt đầu sử dụng kênh bán hàng trên Facebook, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh Facebook kết nối với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị viên cho Trình quản lý kinh doanh.

Trình quản lý kinh doanh của Facebook là công cụ cho phép bạn đồng thời sắp xếp và quản lý Trang doanh nghiệp và tài khoản quảng cáo. Nếu đang sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn cần sử dụng tài khoản đó để chạy quảng cáo trong quá khứ rồi mới có thể kết nối tài khoản đó với Trình quản lý kinh doanh. Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân của mình, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý kinh doanhtài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của Facebook.

Nếu không có Trình quản lý kinh doanh, bạn có thể thiết lập khi thiết lập kênh Facebook.

Cài đặt Trang Facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên Facebook thì mới có thể kết nối Trang Facebook của bạn:

Tìm hiểu cách tạo Trang Facebook dành cho doanh nghiệp của bạn tại Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Lưu ý: Nếu tài khoản Facebook của bạn có quyền quản trị hoặc biên tập trên Trang Facebook thì bạn có thể đăng bài, bình luận và nhắn tin với vai trò Trang để khách hàng không thấy được thông tin cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm về vai trò Trang trên Facebook.

Bạn cũng cần bán hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.

Điều kiện tham gia kênh

Để cài đặt kênh bán hàng trên Facebook, bạn cần có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook trước khi cài đặt kênh bán hàng trong trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.

Do yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

Nếu cửa hàng không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, kênh sẽ xuất hiện dưới dạng Unavailable (Không có sẵn) trong trang quản trị Shopify. Nhấp vào You can't add this channel (Bạn không thể thêm kênh này) để xem lý do cửa hàng không đủ điều kiện.

Cài đặt kênh bán hàng trên Facebook hiện tại

Nếu bạn chưa có kênh bán hàng trên Facebook, kênh bán hàng Instagram hoặc Facebook Shop được kết nối với cửa hàng của bạn, thì:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào + bên cạnh tiêu đề Kênh bán hàng.
 2. Chọn kênh bán hàng trên Facebook.
 3. Nhấp vào Add channel (Thêm Kênh), sau đó, Install app (Cài đặt ứng dụng).
 4. Nhấp vào Connect Facebook account (Kết nối tài khoản Facebook) hoặc Sign up for Facebook (Đăng ký Facebook).
 5. Sau khi kết nối tài khoản Facebook, hãy xác nhận tài khoản Facebook bạn đang kết nối và tiếp tục hoặc nhấp vào Log in to another account (Đăng nhập vào tài khoản khác).
 6. Thiết lập Mua sắm trên Instagram, Facebook Shop hoặc Facebook Marketing để kích hoạt kênh bán hàng trên Facebook.

Chuyển sang kênh bán hàng trên Facebook hiện tại

Nếu bạn đã cài đặt kênh bán hàng trên Facebook trong cửa hàng và không cài đặt kênh bán hàng trên Instagram hoặc Facebook Shop, kênh bán hàng trên Facebook sẽ được cập nhật tự động cho bạn.

Nếu bạn đã cài đặt kênh bán hàng trên Facebook, kênh bán hàng trên Instagram và Facebook Shop thì:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Facebook > Confirm Facebook account (Xác nhận tài khoản Facebook).
 2. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản Facebook.
 3. Trong mục Connect Shopify Marketing to Facebook (Kết nối Shopify Marketing với Facebook), nhấp vào Continue (Tiếp tục) để cấp quyền.
 4. Chọn Trình quản lý kinh doanh, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 5. Chọn danh mục sản phẩm bạn muốn trưng bày trên Facebook và Instagram, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 6. Xác nhận tất cả cài đặt là chính xác và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 7. Chọn tất cả Tài khoản kinh doanh trên Instagram bạn muốn sử dụng cùng Shopify Marketing và nhấp vào Next (Tiếp).
 8. Chọn tất cả các Trang kinh doanh Facebook bạn muốn sử dụng cùng Shopify Marketing và nhấp vào Next (Tiếp).
 9. Chọn tất cả các Trang Facebook bạn muốn sử dụng cùng Shopify Marketing và nhấp vào Next (Tiếp).
 10. Xem lại các quyền đã cấp cho Shopify Marketing rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 11. Sau khi Shopify Marketing và Facebook liên kết thành công, nhấp vào Continue (Tiếp tục).

Khi bạn hoàn tất quá trình này, kênh bán hàng trên Facebook hiện tại sẽ được cài đặt trong cửa hàng và bạn có thể tìm thấy cả kênh bán hàng trên Instagram và Facebook Shop trong đó.

Nếu kênh bán hàng trên Instagram đã được cài đặt và phê duyệt trong cửa hàng, trạng thái phê duyệt sẽ được áp dụng cho kênh bán hàng trên Facebook hiện tại.

Không có bộ sưu tập nào trong kênh bán hàng trên Facebook hiện tại. Nếu muốn tạo lại các bộ sưu tập bạn đã có với Facebook Shop, bạn cần tạo những bộ sưu tập đó trong trình quản lý thương mại của Facebook.

Nếu đang cài đặt kênh bán hàng trên Instagram lần đầu tiên, cửa hàng của bạn phải được Instagram xét duyệt và quá trình đó có thể mất tối đa 72 giờ.

Nếu bạn đã cài đặt kênh bán hàng trên Instagram hoặc Facebook Shop nhưng không cài đặt kênh bán hàng trên Facebook thì:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Instagram hoặc Facebook Shop rồi nhấp vào Get started (Bắt đầu)
 2. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản Facebook.
 3. Trong mục Connect Shopify Marketing to Facebook (Kết nối Shopify Marketing với Facebook), nhấp vào Continue (Tiếp tục) để cấp quyền.
 4. Chọn Trình quản lý kinh doanh, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 5. Chọn danh mục sản phẩm bạn muốn trưng bày trên Facebook và Instagram, sau đó nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 6. Xác nhận tất cả cài đặt là chính xác và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
 7. Chọn tất cả Tài khoản kinh doanh trên Instagram bạn muốn sử dụng cùng Shopify Marketing và nhấp vào Next (Tiếp).
 8. Chọn tất cả các Trang kinh doanh Facebook bạn muốn sử dụng cùng Shopify Marketing và nhấp vào Next (Tiếp).
 9. Chọn tất cả các Trang Facebook bạn muốn sử dụng cùng Shopify Marketing và nhấp vào Next (Tiếp).
 10. Xem lại các quyền đã cấp cho Shopify Marketing rồi nhấp vào Next (Tiếp).
 11. Sau khi Shopify Marketing và Facebook liên kết thành công, nhấp vào Continue (Tiếp tục).

Khi bạn hoàn tất quá trình này, kênh bán hàng trên Facebook hiện tại sẽ được cài đặt trong cửa hàng của bạn và bạn có thể tìm thấy cả kênh bán hàng trên Instagram và Facebook Shop trong đó. Nếu bạn đã cài đặt kênh bán hàng trên Instagram hoặc Facebook Shop trong cửa hàng, những kênh đó sẽ vẫn xuất hiện dưới dạng kênh bán hàng riêng nhưng sẽ bị ngắt kết nối và bạn có thể xóa kênh.

Nếu kênh bán hàng trên Instagram đã được cài đặt và phê duyệt trong cửa hàng, trạng thái phê duyệt sẽ được áp dụng cho kênh bán hàng trên Facebook hiện tại.

Không có bộ sưu tập nào trong kênh bán hàng trên Facebook hiện tại. Nếu muốn tạo lại các bộ sưu tập bạn đã có với Facebook Shop, bạn cần tạo những bộ sưu tập đó trong trình quản lý thương mại của Facebook.

Nếu đang cài đặt kênh bán hàng trên Instagram lần đầu tiên, cửa hàng của bạn phải được Instagram xét duyệt và quá trình đó có thể mất tối đa 72 giờ.

Xem bảng quản lý kênh bán hàng trong Trang chủ Shopify

Mỗi kênh bán hàng đều có bảng quản lý để bạn xem bản tóm tắt chi tiết về doanh số và lưu lượng truy cập gần đây của kênh. Bạn có thể nắm được hiệu quả hoạt động của kênh bán hàng cụ thể bằng cách chọn kênh đó trong menu thả xuống trên Trang chủ Shopify.

Ủy quyền kênh Facebook cho tài khoản Facebook

Khi thiết lập kênh Facebook của Shopify, bạn cho phép Shopify truy cập Trang Facebook dành cho doanh nghiệp cũng như tài khoản quảng cáo Facebook và Trình quản lý kinh doanh của Facebook. Trang Facebook sẽ kết nối với tài khoản Facebook cá nhân của bạn nhưng Shopify chỉ sử dụng thông tin tài khoản Facebook cá nhân của bạn để truy cập Trang Facebook, tài khoản Trình quản lý quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh của Facebook.

Lưu ý: Nếu tài khoản Facebook của bạn có vai trò quản trị viên hoặc biên tập viên trên một trang Facebook thì bạn có thể đăng bài, bình luận và nhắn tin với tư cách trang đó để khách hàng không thấy được thông tin cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm về vai trò trên Trang trong Facebook.

Hiểu các vai trò và quyền trên Facebook

Trên Facebook, bạn cần phải có vai trò quản trị viên cho Trang, tài khoản Quảng cáo hoặc Trình quản lý kinh doanh thì mới có thể truy cập tất cả các cài đặt và thực hiện một số thay đổi nhất định. Trang, tài khoản quảng cáo và Trình quản lý kinh doanh có quyền truy cập tài khoản riêng, nghĩa là bạn cần vai trò quản trị viên cho từng kênh này.

Bạn sẽ thấy phần giới thiệu tổng quan về vai trò và quyền trên Facebook và đường liên kết đến nhiều tài nguyên khác trên Trung tâm trợ giúp của Facebook.

Các trợ giúp khác từ Trung tâm trợ giúp của Facebook

Nếu bạn cần giúp xử lý vấn đề khi thiết lập tài khoản Facebook, hãy xem các bài viết sau từ Trung tâm trợ giúp của Facebook:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí