Quảng bá ứng dụng Shop trong email xác nhận

Trước khi gửi email xác nhận đơn hàng hoặc vận chuyển, hãy cân nhắc thêm lời kêu gọi hành động (CTA) để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop.

Bằng cách thêm CTA này, khách hàng của bạn có thể hưởng lợi từ những điều sau:

  • thông tin cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực
  • thông báo giao hàng
  • theo dõi bản đồ trực tiếp

Bất cứ khi nào có thể, hãy thêm liên kết tải xuống ứng dụng Shop.

Bạn cũng có thể kích hoạt Track with Shop để khách hàng có thể tải xuống ứng dụng Shop từ trang trạng thái đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm sử dụng ứng dụng Shop, bao gồm yêu cầu cài đặt và các tính năng khác như quản lý ứng dụng Shop và sản phẩm yêu thích trên Shop.

Thêm lời kêu gọi (CTA) sử dụng Shop vào mẫu email xác nhận đơn hàng và vận chuyển

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
  2. Chọn Xác nhận đơn hàng.
  3. Tùy chỉnh mẫu email.

Tin nhắn mẫu cho mẫu email xác nhận đơn hàng

Bạn có thể dùng tin nhắn sau để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Cảm ơn bạn đã mua hàng! Xin chào {customer.first_name}, đơn hàng của bạn đã sẵn sàng để vận chuyển. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi đơn hàng được vận chuyển. Trong lúc đó, hãy tải xuống [Ứng dụng Shop](https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib) để nhận thông tin cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực, thông báo giao hàng và theo dõi bản đồ trực tiếp về đơn hàng này và tất cả đơn hàng trực tuyến của bạn.

Tin nhắn mẫu cho mẫu email xác nhận vận chuyển

Bạn có thể dùng tin nhắn sau để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Đơn hàng của bạn đang được vận chuyển. Bạn có thể xem đơn hàng để xem trạng thái giao hàng bất cứ lúc nào. Để biết thông tin nhanh hơn và chính xác hơn về đơn hàng này và tất cả đơn hàng trực tuyến của bạn, hãy tải xuống [Ứng dụng Shop](https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí