Quảng bá ứng dụng Shop trong email xác nhận

Trước khi gửi email xác nhận đơn hàng hoặc vận chuyển, hãy cân nhắc thêm lời kêu gọi hành động (CTA) để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop.

Bằng cách thêm CTA này, khách hàng của bạn có thể hưởng lợi từ những điều sau:

  • thông tin cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực
  • thông báo giao hàng
  • theo dõi bản đồ trực tiếp

Bất cứ khi nào có thể, hãy thêm liên kết tải xuống ứng dụng Shop.

Bạn cũng có thể kích hoạt Track with Shop để khách hàng có thể tải xuống ứng dụng Shop từ trang trạng thái đơn hàng.

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm sử dụng ứng dụng Shop, bao gồm yêu cầu cài đặt và các tính năng khác như quản lý ứng dụng Shop và sản phẩm yêu thích trên Shop.

Thêm lời kêu gọi (CTA) sử dụng Shop vào mẫu email xác nhận đơn hàng và vận chuyển

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
  2. Chọn Xác nhận đơn hàng.
  3. Tùy chỉnh mẫu email.

Tin nhắn mẫu cho mẫu email xác nhận đơn hàng

Bạn có thể thêm tin nhắn sau vào mẫu email xác nhận đơn hàng nhằm khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Thank you for your purchase!
Hi {{ customer.first_name }}, we’re getting your order ready to be shipped. We’ll notify you when it’s on its way. In the meantime, download the <a href="https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib" target="_blank">Shop app</a> to get real-time order status updates, delivery notifications and live-map tracking on this and all of your online orders.

Tin nhắn mẫu cho mẫu email xác nhận vận chuyển

Bạn có thể thêm tin nhắn sau vào mẫu email xác nhận vận chuyển để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Your order is on the way.
You can view your order to see your delivery status at any time. For faster and more accurate information about this and all of your online orders, download the <a href="https://qvay.app.link/1kFdjv3YBib" target="_blank">Shop app</a>.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí