Chiến dịch tự động hóa tiếp thị

Trong kênh bán hàng Shop, bạn có thể khởi tạo nhiều chiến dịch tự động hóa tiếp thị. Ví dụ: Bạn có thể tạo ưu đãi sau khi mua hàng để khách hàng quen được hưởng chiết khấu trong ứng dụng khi sử dụng tại cửa hàng của bạn.

Tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng

Nếu bạn đã cài đặt kênh Shop trong cửa hàng Shopify và bật cài đặt Mua sắm, bạn có thể dành tặng chiết khấu trong ứng dụng cho khách hàng đã mua hàng của cửa hàng khi khách hàng sử dụng trong ứng dụng Shop.

Ưu đãi giảm giá sẽ xuất hiện trong ứng dụng Shop cho đến khi:

 • Tất cả điều kiện của mã giảm giá đều được đáp ứng, ví dụ như giới hạn mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần.
 • Mã giảm giá đã hết hạn hoặc bị xóa.
 • Tự động hóa đã bị vô hiệu hóa hoặc xóa.

Các ưu đãi giảm giá hiện có mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng bao gồm:

 • Miễn phí vận chuyển
 • Số tiền cố định
 • Tỷ lệ phần trăm

Khi tạo điều kiện cho ưu đãi giảm giá, bạn không thể hạn chế để chỉ áp dụng mã giảm giá cho khách hàng, nhóm khách hàng, bộ sưu tập hoặc sản phẩm cụ thể.

Tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng

Để tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng, bạn cần bật tự động hóa bằng mã giảm giá. Để có thông tin theo dõi chính xác nhất, bạn nên tạo mã giảm giá chỉ dùng cho một tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng. Bạn có thể thay đổi mã giảm giá tại bất cứ thời điểm nào mà tự động hóa còn hoạt động.

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Trong mục Tổng quan, nhấp vào Create automation (Tạo tự động hóa).
 3. Hoàn tất một trong những thao tác sau:
 • Nếu bạn chưa thiết lập mã giảm giá, nhấp vào Create a discount code (Tạo mã giảm giá).
 • Nếu bạn muốn sử dụng mã giảm giá hiện có, trong mục Giảm giá, nhấp vào Browse (Duyệt xem) rồi chọn mã giảm giá bạn muốn sử dụng.
 1. Không bắt buộc: Để tránh cắt ảnh, sử dụng hình ảnh biểu ngữ có độ phân giải 933 x 480 pixel và không chứa mã trong tin nhắn.
 2. Nhấp vào Đăng. Nếu bạn muốn lưu bản nháp, nhấp vào Finish later (Hoàn thành sau).

Sau khi tạo tự động hóa, bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem số liệu hiệu suất. Các số liệu này được hiển thị liên tục trong 30 ngày và bao gồm thông tin về:

 • Người nhận được ưu đãi.
 • Số lượng đơn hàng đã thực hiện bằng mã giảm giá.
 • Số lượng bán hàng đi kèm với ưu đãi.

Không thể truy cập những số liệu này từ mục tiếp thị của trang quản trị Shopify.

Chỉnh sửa, tắt hoặc xóa mã giảm giá sau khi mua hàng hiện có

Sau khi tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng, bạn có thể chỉnh sửa, tắt hoặc xóa tự động hóa.

Nếu bạn tắt hoặc xóa tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng trong khi có mã giảm giá đang hoạt động mà khách hàng chưa sử dụng, khách hàng vẫn có thể sử dụng ưu đãi giảm giá này trừ khi bạn vào trang quản trị Shopify và xóa mã giảm giá.

Nếu xóa tự động hóa, bạn cũng đang đặt lại số liệu hiệu suất.

Tạm dừng tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng

Tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng sẽ tự động tạm dừng nếu phát sinh một trong số những vấn đề sau:

 • Mã giảm giá đã bị xóa.
 • Mã giảm giá đã hết hạn.
 • Đã chọn hình thức giảm giá không được hỗ trợ.
 • Bạn không đáp ứng yêu cầu dành cho thương nhân.

Nếu chiến dịch ưu đãi sau khi mua hàng bị tạm dừng, bạn sẽ nhận được email yêu cầu tạo mã giảm giá mới để thêm vào tự động hóa trong Kênh Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí