Chiến dịch tự động hóa tiếp thị sau khi mua hàng

Trong kênh Shop, nếu đã kích hoạt Bán hàng qua Shop, bạn có thể tạo ưu đãi sau khi mua hàng để khách hàng quen nhận được giảm giá trong ứng dụng và có thể sử dụng ưu đãi này tại cửa hàng của bạn.

Ưu đãi giảm giá sẽ hiển thị trong ứng dụng Shop cho đến khi bất kỳ điều kiện nào sau đây được đáp ứng:

 • Tất cả điều kiện của mã giảm giá đều được đáp ứng, ví dụ như giới hạn mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một lần.
 • Mã giảm giá đã hết hạn hoặc bị xóa.
 • Đã hủy kích hoạt hoặc xóa tính năng tự động hóa.

Các ưu đãi giảm giá hiện có mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng bao gồm:

 • miễn phí vận chuyển
 • số tiền cố định
 • phần trăm

Khi tạo điều kiện cho ưu đãi giảm giá, bạn không thể hạn chế để chỉ áp dụng mã giảm giá cho khách hàng, nhóm khách hàng, bộ sưu tập hoặc sản phẩm cụ thể.

Tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng

Để tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng, bạn cần bật tự động hóa bằng mã giảm giá. Để có thông tin theo dõi chính xác, bạn nên tạo mã giảm giá chỉ dùng cho một tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng. Bạn có thể thay đổi mã giảm giá tại bất cứ thời điểm nào khi tự động hóa còn hoạt động.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Tổng quan, nhấp vào Create automation (Tạo tự động hóa).

 5. Hoàn tất một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn chưa thiết lập mã giảm giá, nhấp vào Create a discount code (Tạo mã giảm giá).
  • Nếu bạn muốn sử dụng mã giảm giá hiện có, trong mục Giảm giá, nhấp vào Browse (Duyệt xem) rồi chọn mã giảm giá bạn muốn sử dụng.
 6. Không bắt buộc: Để tránh phải cắt ảnh, hãy sử dụng hình ảnh biểu ngữ có độ phân giải 933 x 480 pixel (px) và không chứa mã trong phần thông điệp.

 7. Nhấp vào Đăng. Nếu bạn muốn lưu bản nháp, nhấp vào Finish later (Hoàn thành sau).

Sau khi tạo tự động hóa, bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem số liệu hiệu suất. Các số liệu này được hiển thị liên tục trong 30 ngày và bao gồm thông tin về:

 • Người nhận được ưu đãi.
 • Số lượng đơn hàng đã thực hiện bằng mã giảm giá.
 • Số lượng bán hàng đi kèm với ưu đãi.

Không thể truy cập những số liệu này từ mục tiếp thị của trang quản trị Shopify.

Chỉnh sửa, tắt hoặc xóa mã giảm giá sau khi mua hàng hiện có

Sau khi tạo tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng, bạn có thể chỉnh sửa, tắt hoặc xóa tự động hóa.

Nếu bạn tắt hoặc xóa tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng trong khi có mã giảm giá đang hoạt động mà khách hàng chưa sử dụng, khách hàng vẫn có thể sử dụng mã giảm giá này trừ khi bạn vào trang quản trị Shopify và xóa mã giảm giá.

Nếu khách hàng có mã giảm giá đang hoạt động mà họ nhận được từ ưu đãi sau khi mua hàng nhưng chưa sử dụng, ưu đãi của họ sẽ không được cập nhật nếu bạn chỉnh sửa và họ sẽ không nhận được ưu đãi sau khi mua hàng mới.

Khi bạn xóa quy trình tự động hóa, số liệu hiệu suất sẽ được đặt lại để tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng.

Tạm dừng tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng

Tự động hóa ưu đãi sau khi mua hàng sẽ tự động tạm dừng nếu phát sinh một trong số những vấn đề sau:

 • Mã giảm giá đã bị xóa.
 • Mã giảm giá đã hết hạn.
 • Đã chọn hình thức giảm giá không được hỗ trợ.
 • Bạn không đáp ứng yêu cầu dành cho thương nhân.

Nếu chiến dịch ưu đãi sau khi mua hàng bị tạm dừng, bạn sẽ nhận được email yêu cầu tạo mã giảm giá mới để thêm vào tự động hóa trong Kênh Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí