Quảng bá ứng dụng Shop qua các tài nguyên tự trợ giúp

Nếu bạn cung cấp các tài nguyên tự trợ giúp dành cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong cửa hàng trực tuyến, ví dụ như chatbot hoặc trang Câu hỏi thường gặp về Vận chuyển hoặc Đơn hàng trả lại, hãy cân nhắc thêm lời kêu gọi hành động (CTA) để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để tìm hiểu về trạng thái đơn hàng.

Thêm CTA Shop vào các tài nguyên tự trợ giúp của bạn

Cân nhắc thêm CTA Shop tại những nơi khách hàng truy cập để tìm thông tin về trạng thái hoặc đơn hàng của họ. Bất cứ khi nào có thể, hãy thêm liên kết để tải xuống ứng dụng Shop.

Nếu không thành thạo đọc và chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể làm việc với chuyên gia Shopify để giúp bạn thay đổi các công cụ tự trợ giúp.

Tin nhắn mẫu dành cho tài nguyên tự trợ giúp

Bạn có thể dùng tin nhắn sau để khuyến khích khách hàng tải xuống ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng của họ.

Ứng dụng Shop có thông tin theo dõi nhanh nhất và chính xác nhất. [Tải xuống Shop](https://shop.app/download) và nhận thông tin đơn hàng, thông báo giao hàng theo thời gian thực và chế độ xem bản đồ trực tiếp của tất cả đơn hàng trực tuyến. Có thể sử dụng ứng dụng Shop để theo dõi đơn hàng này và tất cả các đơn hàng khác bạn đặt 

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí