Điều khoản và tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện sử dụng Shop Promise, cửa hàng của bạn phải đáp ứng một loạt yêu cầu và bạn phải đồng ý với một số điều khoản. Các yêu cầu này được đặt ra để đảm bảo rằng thương nhân và khách hàng được hưởng trải nghiệm nhất quán. Trong một số trường hợp, huy hiệu Shop Promise bị xóa khỏi đơn hàng vì trong giỏ hàng của khách hàng có mặt hàng không đủ điều kiện sử dụng Shop Promise.

Hệ thống sẽ trì hoãn khoảng 12 giờ để xác định tính đủ điều kiện của bạn. Nếu không đáp ứng được các điều khoản và tính đủ điều kiện thì sau ít nhất 12 giờ, bạn có thể kiểm tra trang quản trị Shopify để biết trạng thái cập nhật. Bạn nên xem lại các tiêu chí sau.

Nếu bạn sử dụng Shopify Fulfillment Network (SFN) thì huy hiệu Shop Promise có thể hiển thị trên cửa hàng trực tuyến đối với sản phẩm do SFN thực hiện.

Cửa hàng của bạn

Giao hàng và thực hiện đơn hàng

 • Cửa hàng của bạn gửi hàng nội địa tại Hoa Kỳ.
 • Trong 28 ngày qua:
  • Bạn đã vận chuyển ít nhất 25 đơn hàng.
  • Tối thiểu 25% số đơn hàng được giao trong năm ngày theo lịch trở xuống.
  • Tối thiểu 90% số đơn hàng này có chi phí vận chuyển từ 20 USD trở xuống.

Shop Promise

 • Bạn đồng ý để Shopify thay mặt bạn thông báo ngày giao hàng dự kiến cho khách hàng.
 • Bạn đồng ý hiển thị huy hiệu Shop Promise và ngày giao hàng dự kiến theo quy định, và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.
 • Bạn đồng ý sẽ không sửa đổi logo Shop Promise, thông tin giao hàng được hiển thị, hoặc thay đổi chức năng của Shop Promise.
 • Bạn đồng ý giao 90% đơn hàng Shop Promise trong thời gian giao hàng dự kiến đã trao đổi.

Bảo đảm có giới hạn

 • Sử dụng Shop Promise nghĩa là bạn đang đề nghị Shopify sử dụng thông tin về đơn hàng của khách hàng để giúp xác định xem khách hàng có đủ điều kiện nhận được bảo đảm có giới hạn hay không.
 • Bảo đảm có giới hạn tuân theo quy định của chính sách hiển thị Shop Promise với khách hàng.
 • Việc sử dụng Shop Cash tuân theo quy định của Điều khoản Shop Cash.

Điều khoản bổ sung

 • Giao dịch bán hàng hóa hoặc dịch vụ là hoạt động chỉ diễn ra giữa bạn (thương nhân) và khách hàng. Shopify không phải bên thực hiện những giao dịch này.
 • Shopify tuyệt đối không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm bạn bán.
 • Shopify không chịu trách nhiệm đối với các hành vi của khách hàng.
 • Trừ khi có truy vấn về yêu cầu bồi thường đối với bảo đảm Shop Promise do lần giao hàng đầu tiên bị muộn hoặc đơn hàng Shop Promise đến trễ, bạn (thương nhân) sẽ chịu mọi trách nhiệm điều tra và giải quyết tranh chấp với khách hàng, và Shopify sẽ không can thiệp hoặc chịu trách nhiệm về các tranh chấp.

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhưng không biết lý do vì sao cửa hàng không đủ điều kiện sử dụng Shop Promise, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí