Hiển thị ngày giao hàng của Shop Promise trong thông báo qua email

Ngày giao hàng của Shop Promise sẽ được hiển thị trong email xác nhận đơn hàng đối với những đơn giao đủ điều kiện dự kiến được giao trong tối đa năm ngày theo lịch trong nội địa Hoa Kỳ. Nếu bạn đã tùy chỉnh email xác nhận đơn hàng trước đó, ngày giao hàng của Shop Promise sẽ không được tự động thêm vào email xác nhận đơn hàng. Nếu muốn thêm ngày giao hàng của Shop Promise vào thông báo qua email, bạn cần tùy chỉnh mẫu email theo cách thủ công.

Tùy chỉnh thông báo xác nhận đơn hàng qua email

Nếu thành thạo việc đọc và chỉnh sửa HTML và mã Liquid, bạn có thể tùy chỉnh thông báo qua email bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Bước:

  1. Nhấp vào Xác nhận đơn hàng
  2. Nhấp vào Chỉnh sửa mã
  3. Trong nội dung email, tìm dòng chứa {{ shipping_method.title }}
  4. Thay bằng
{% if delivery_promise_branded_shipping_line %}
  {{ delivery_promise_branded_shipping_line }}
{% else %}
  {{ shipping_method.title }}
{% endif %} 
  1. Nhấp vào Save (Lưu)

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí